Thoughts and opinions on Greece's economy, society, politics, foreign trade

Archive for the ‘μάρκετινγκ και εξαγωγές’ Category

Brand και branding

Ο καταναλωτής, στις μέρες μας, βομβαρδίζεται με μηνύματα υπέρ των πλεονεκτημάτων διαφόρων προϊόντων που προσπαθούν να κερδίσουν την μόνιμη ή μονιμότερη  εύνοιά του. Πολλά από τα προϊόντα αυτά το έχουν καταφέρει σε κάποιο, μικρότερο ή μεγαλύτερο, βαθμό. Πρόκειται για προϊόντα που είναι γνωστά και ως brands[1].

1. Τι είναι brand και branding

Οι επιχειρήσεις με την δημιουργία brands, επιδιώκουν μια στενότερη σχέση με τους πελάτες τους, με απώτερο στόχο την επικράτησή τους στις καθημερινά όλο και πιο ανταγωνιστικές αγορές. Μεγάλα ονόματα, όπως Apple, BMW, Sony, Samsung, Nestle, L’Oreal, Rolex και πολλές χιλιάδες άλλα ακόμα είναι πασίγνωστα διεθνώς με εκατομμύρια αφοσιωμένους αγοραστές.  

Τι είναι όμως brand και branding;

Τι είναι brand;

Η έννοια του brand είναι πολύ παλιά. Ήδη, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, σύμφωνα με σχετικά ευρήματα, χρησιμοποιούσαν το αποτύπωμα με πυρακτωμένο σίδερο για να χαρακτηρίσουν την ιδιοκτησία ζώων. Στην εποχή μας, πολλοί από εμάς γνωρίσαμε την ίδια αυτή τεχνική του brand ή ελληνιστί της πυροσφραγίδας, μέσα από τις αμερικανικές κινηματογραφικές ταινίες western.

Στην πορεία του χρόνου, το brand ή πυροσφραγίδα, πέρα από την ιδιοκτησία, άρχισε να συμβολίζει και την ποιότητα. Προϊόντα που έφεραν πυροσφραγίδα θεωρούνταν καλύτερης και σταθερότερης ποιότητας και οι αγοραστές τα προτιμούσαν, ενώ ήταν διατεθειμένοι να καταβάλλουν και υψηλότερες τιμές.

Σύμφωνα με το Business Dictionary (https://www.businessdictionary.com/definition/brand.html), brand είναι ένα μοναδικό σχέδιο, σήμα, σύμβολο, λέξεις ή συνδυασμός των παραπάνω, που χρησιμοποιείται για την δημιουργία μιας εικόνας που προσδιορίζει ένα προϊόν και το διαφοροποιεί από τα αντίστοιχα ανταγωνιστικά. Η εικόνα αυτή, με την πάροδο του χρόνου, αρχίζει να συνδέεται με ένα επίπεδο αξιοπιστίας, ποιότητας και ικανοποίησης στο μυαλό του αγοραστή.

Από τον παραπάνω ορισμό διαπιστώνουμε ότι στην πορεία του χρόνου η έννοια του brand έχει διευρυνθεί και αναφέρεται, πέρα από την ιδιοκτησία και την ποιότητα, και στα συναισθήματα του αγοραστή απέναντι στο προϊόν ή και στην επιχείρηση που το προσφέρει.  

Σήμερα, ιδιαίτερα η συναισθηματική σχέση με τον αγοραστή είναι το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο ενός brand. Είναι η πεποίθηση και η ικανοποίησή του ότι το προϊόν που επιλέγει είναι το καλύτερο. Η επιχείρηση προσπαθεί με το brand της να εκφράσει ακριβώς αυτή την υπόσχεση. 

Πέρα από ένα απτό προϊόν, ένα brand μπορεί να αφορά μια υπηρεσία, ένα γεγονός (π.χ. μια επαναλαμβανόμενη διοργάνωση), ένα άτομο (π.χ. ένα πολιτικό, καλλιτέχνη), ένα τόπο (π.χ. μια χώρα, μια πόλη, ένα νησί), μια ιδιοκτησία, ένα οργανισμό, μια οργάνωση, ακόμη και μια ιδέα (βλ. Kotler & Keller, 2015).     

Τι είναι branding;

Branding είναι η διαδικασία μάρκετινγκ, με την οποία η επιχείρηση προσπαθεί να δημιουργήσει ένα brand ή να αναπροσδιορίσει ένα υπάρχον (re-branding), με σκοπό να εδραιώσει στα μυαλά των αγοραστών μια θετική αντίληψη για το προϊόν της, διαφοροποιημένη σε σχέση με τους ανταγωνιστές της και να προσελκύσει και να διατηρήσει αφοσιωμένους πελάτες.

Η δημιουργία αφοσιωμένων πελατών αποτελεί όραμα και επιδίωξη κάθε επιχείρησης, ιδιαίτερα υπό συνθήκες έντονου ανταγωνισμού. Στα πλαίσια του μάρκετινγκ, οι  διαδικασίες επιλογής αγοράς ή αγορών, μέσα από την τμηματοποίηση της ευρύτερης αγοράς και η τοποθέτηση του προϊόντος (product positioning) σε κάθε μια από αυτές τις αγορές, είναι διαδικασίες που σχετίζονται στενά με την έννοια του branding.  

Μεγάλα, πετυχημένα brands, δεν δημιουργούνται από την μια μέρα στην άλλη. Απαιτούν πολλή δουλειά, αφοσίωση στον στόχο, πολύ χρόνο και φυσικά εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών και πρακτικών.

Οι εξειδικευμένες στο αντικείμενο εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων συνήθως συντάσσουν ένα κείμενο εργασίας (branding brief), όπου καταγράφονται αυτές οι κατάλληλες πολιτικές και πρακτικές, με χρονοδιαγράμματα εφαρμογής, τα απαιτούμενα μέσα (οικονομικά, προσωπικό) κ.ά. Το κείμενο αυτό αποτελεί ένα είδος οδικού χάρτη για την επίτευξη του στόχου. Προσαρμόζεται στις ανάγκες και απαιτήσεις κάθε επιχείρησης και περιλαμβάνει θέματα, όπως τα παρακάτω:

Τους στόχους δημιουργίας του brand, ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης, ανάλυση της αγοράς (τμήμα αγοραστών), στην οποία  δραστηριοποιείται η επιδιώκει να δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση, ανάλυση του ανταγωνισμού, την στρατηγική που θα εφαρμοσθεί για την επίτευξη των στόχων, το σύστημα αξιών του brand ( αξίες του brand), τον προϋπολογισμό του έργου κ.ά.

2. Πλεονεκτήματα του branding για την επιχείρηση

Η δημιουργία brands συνδέεται με σημαντικά πλεονεκτήματα για την επιχείρηση. Γι’αυτό και δεν πρέπει να εκπλήσσει το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για την δημιουργία τους. Στον κατάλογο που ακολουθεί αναφέρονται ορισμένα από τα σημαντικότερα αυτά πλεονεκτήματα:

Τα brands βοηθούν την επιχείρηση:

 • Να ξεχωρίσει έναντι των ανταγωνιστών της. Σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού, όπως ομολογουμένα είναι οι αγορές σήμερα, οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να ξεχωρίσουν από τους  ανταγωνιστές τους, προσπαθώντας να αποκτήσουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως μπορεί να εξελιχθεί ένα καλά μελετημένο brand,
 • Να αποκτήσει αφοσιωμένους αγοραστές. Όταν η επιχείρηση καταφέρει οι αγοραστές στους οποίους απευθύνεται να ταυτίζονται με τις αξίες που εκπροσωπεί το brand της, δένονται συναισθηματικά μαζί του και μετατρέπονται σε αφοσιωμένους πελάτες,
 • Να αναπτυχθεί παραπέρα, (α) με την προσέλκυση νέων πελατών, και (β) με την τοποθέτηση στην αγορά νέων προϊόντων,
 • Να διευρύνει τον βαθμό αναγνωρισιμότητάς της, γεγονός που θα συμβάλλει στην παραπέρα εδραίωσή της στην αγορά,  
 • Να καταστεί ανθεκτικότερη σε αρνητικές συγκυρίες της οικονομίας. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα στην περίπτωση αυτή αποτελεί π.χ. η Rolex, η οποία κατά την πρόσφατη οικονομική κρίση στην Ελλάδα διπλασίασε τις πωλήσεις της μεταξύ 2008 και 2018[2],
 • Να αυξήσει τον βαθμό αφοσίωσης του προσωπικού της.  Το αφοσιωμένο προσωπικό αισθάνεται υπερήφανο που συμβάλλει στην παραγωγή ενός πετυχημένου brand, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα την ικανοποίηση και την αυξημένη παραγωγικότητά του, 
 • Να διευρύνει την εμπορική αξία της. Τα brands ανήκουν στα άυλα περιουσιακά στοιχεία και ως εκ τούτου η αξία τους (brand equity) προσθέτει στην συνολική αξία της επιχείρησης,
 • Να πετύχει καλύτερη τιμή. Οι αφοσιωμένοι αγοραστές ενός brand είναι κατά κανόνα διατεθειμένοι να καταβάλλουν μεγαλύτερη τιμή σε σχέση με τα  ανταγωνιστικά προϊόντα,  
 • Να εξασφαλίσει ευκολώτερα διανομέα. Οι ενδιάμεσοι (διανομείς, αντιπρόσωποι κλπ.), για πολλούς λόγους, προτιμούν να αναλαμβάνουν προϊόντα που είναι brands.

3. Οι δύο συνιστώσες της έννοιας του brand

Η έννοια του brand είναι η συνισταμένη δύο συνιστωσών. Της «εξωτερικής» ή ταυτότητας του brand και της «εσωτερικής» συνιστώσας.  

 • Η “εξωτερική συνιστώσα” ή ταυτότητα του brand

Η «εξωτερική» συνιστώσα ή ταυτότητα του brand (brand identity) είναι το εξωτερικό παρουσιαστικό του brand. Περιλαμβάνει τα στοιχεία εκείνα, με τα οποία η επιχείρηση επιδιώκει να το ταυτοποιεί και να το αναγνωρίζει η αγορά. Πρόκειται για τον  τρόπο, με τον οποίο θα ήθελε η επιχείρηση να αντιλαμβάνονται το brand της οι αγοραστές.  

Ορισμένα από τα πιο βασικά στοιχεία της ταυτότητας ενός brand είναι:

 • To όνομα (brand-name),
 • Το λογότυπο που αποτελεί και το κυρίως σύμβολο της ταυτότητας του brand,
 • Τα χρώματα, τα γραφικά, η γραμματοσειρά και το στιλ που επιλέγονται να πλαισιώνουν την επικοινωνία της επιχείρησης (αλληλογραφία, εσωτερική-εξωτερική σχετικά με το συγκεκριμένο brand, παντός είδους διαφημιστικές καταχωρήσεις, email, ιστοσελίδα, κοινωνικά δίκτυα, οποιαδήποτε έντυπα ενημέρωσης ή προβολής, προσωπικές κάρτες κλπ.), όπως και τις διάφορες συσκευασίες (προϊόντος, διακίνησης κλπ.),
 • Το κυρίαρχο μήνυμα (slogan).

Η ταυτότητα του brand το κάνει μοναδικό. Με αυτή ξεχωρίζει από τα ανταγωνιστικά brands. Η επιχείρηση, με τα μέσα επικοινωνίας που διαθέτει, προσπαθεί να την εδραιώσει στο μυαλό των αγοραστών ως την εικόνα, με την οποία θα ήθελε αυτοί να  αντιλαμβάνονται το brand της.  

Στην πραγματικότητα, ωστόσο, οι αγοραστές σχηματίζουν στο μυαλό τους μια εικόνα, η οποία βασίζεται στην προσωπική τους εμπειρία από το brand. Αυτή η εικόνα του brand (brand image)  δεν είναι οπωσδήποτε εκείνη της ταυτότητάς του, δηλαδή εκείνη την οποία θα ήθελε η επιχείρηση να εμπεδώσει στο μυαλό των αγοραστών. Η brand image είναι αυτό που αντιπροσωπεύει το brand στην αγορά, δηλαδή η αντίληψη που έχουν διαμορφώσει οι αγοραστές για το brand με βάση την προσωπική τους εμπειρία.

 • H «εσωτερική» συνιστώσα του brand

H «εσωτερική» συνιστώσα του brand αναφέρεται στους συναισθηματικούς και ψυχολογικούς συνειρμούς που το brand προκαλεί στον πελάτη.

Τα εξωτερικά στοιχεία, η ταυτότητα του brand, συμβάλλουν στην ταυτοποίηση και την αναγνώρισή του από τον πελάτη, ενώ τα στοιχεία που οδηγούν σε ισχυρότερους συναισθηματικούς και ψυχολογικούς δεσμούς με αυτό, που τον μετατρέπουν σε ένα αφοσιωμένο πελάτη, είναι οι αξίες του brand.

Οι αξίες του brand εκπορεύονται από το σύστημα αξιών, πάνω στις βάσεις του οποίου έχει οικοδομηθεί και λειτουργεί η επιχείρηση. Oι αξίες αυτές είναι στενά συνδεδεμένες με την ή τις αγορές που επέλεξε η επιχείρηση να εξυπηρετεί, αφού στις αγορές αυτές οφείλει την ύπαρξη και την ανάπτυξή της.

Πάντως, ενώ οι αξίες της επιχείρησης προσδιορίζονται από την ίδια, οι αξίες του brand επηρεάζονται μεν από την επιχείρηση, αλλά προσδιορίζονται κυρίως από την αγορά, δηλαδή από την ομάδα αγοραστών στην οποία απευθύνεται με το brand της η επιχείρηση.

Η εμπειρία των αγοραστών από το brand είναι το στοιχείο που προσδιορίζει την αντίληψή τους για αυτό. Εάν οι αξίες του brand, όπως τις αντιλαμβάνονται οι αγοραστές, είναι σύμφωνες με τις δικές τους αξίες, τότε κατά πάσα πιθανότητα θα το εντάξουν στις προτιμήσεις τους και θα γίνουν αφοσιωμένοι αγοραστές του.  

Όπως γίνεται αντιληπτό, η επιχείρηση έχει συμφέρον να διερευνήσει τις αξίες των αγοραστών, όπως αυτές διασμορφώνονται από τις προσωπικές τους εμπειρίες με το brand και να μεριμνήσει να προσαρμόσει το σύστημα αξιών (κατάλογο) του υπό διαμόρφωση brand της, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται σε εκείνες των αγοραστών.

Ο κατάλογος αξιών του brand μπορεί να περιέχει 5-10 ή και περισσότερες αξίες, οι αγοραστές όμως, κατά κανόνα,  θα προσδιορίσουν ένα brand με μια μόνο αξία του, όπως π.χ. «ανώτερη ποιότητα», «χαμηλή τιμή», «καλή εξυπηρέτηση», «δημιουργικότητα», «κομψότητα» κ.ο.κ., ανάλογα με την περίπτωση.

Η απόφαση για την επιλογή της μιας αυτής αξίας είναι άκρως σημαντική για την επιχείρηση. Πρέπει να εκφράζει τις θέσεις της και να την αντιπροσωπεύει προς κάθε κατεύθυνση. Τόσο προς την πλευρά των πελατών, όσο και προς την πλευρά του  προσωπικού της και γενικά προς όλους με τους οποίους συνεργάζεται.

Την μία αυτή αξία, η επιχείρηση θα επιδιώξει να την προβάλλει σαν την υπόσχεση του brand της προς τους αγοραστές. Αυτός είναι ο λόγος που πολλοί ειδικοί ισχυρίζονται ότι ένα brand δεν είναι παρά μια υπόσχεση προς την αγορά του, προς την ομάδα αγοραστών δηλαδή στην οποία στοχεύει.      

Μερικά παραδείγματα επιτυχημένων υποσχέσεων brand είναι τα παρακάτω:

 • Nike: “To bring inspiration and innovation to every athlete in the world.”
 • Starbucks: “To inspire and nurture the human spirit—one person, one cup, and one neighborhood at a time.”
 • Coca-Cola – “To refresh the world… To inspire moments of optimism and uplift… To create value and make a difference.”
 • BMW: “The ultimate driving machine”
 • Lego: “Endless Play”
 • Save the duck: “to improve the sustainability of our company by respecting the environment, animals and humanity. Be a part of this revolution”[3]
 • Λουμίδης Παπαγάλος: «ό,τι το εκλεκτό, άριστης ποιότητας χαρμάνι κι η αυθεντική τέχνη του καβουρδίσματος και της άλεσης δίνουν σε ένα φλυτζάνι ελληνικού καφέ»
 • ΑΒ Βασιλόπουλος: «Η χαρά να δίνεις το καλύτερο»

Βασικά χαρακτηριστικά ενός πετυχημένου brand

Τα χαρακτηριστικά ενός πετυχημένου brand είναι ένα σύνολο γνωρισμάτων που προβάλλουν τις πτυχές της φύσης και της προσωπικότητάς του. Τα χαρακτηριστικά του brand συμβάλλουν στην διαμόρφωση της ταυτότητάς του.

Ορισμένα από τα πιο σημαντικά αυτά χαρακτηριστικά είναι τα εξής:

 • Συνέπεια. Ένα brand μπορεί να χαρακτηρισθεί συνεπές όταν η επιχείρηση προσπαθεί, ώστε τα μηνύματα και γενικά η πληροφόρηση που διαχέει στην αγορά σχετικά με το brand, δεν απέχουν από τις βασικές αξίες του και την υπόσχεσή του στους αγοραστές.
 • Αξιοπιστία. Ένα πετυχημένο brand τηρεί την υπόσχεση που έχει δώσει στους πελάτες. Η επικοινωνία με την αγορά γίνεται με πραγματικούς όρους. Χωρίς υπερβολές, αλλά και χωρίς ταπεινοφροσύνη. Διαμηνύει, δηλαδή, και προβάλλει με θάρρος και παρρησία αυτό που πραγματικά είναι.
 • Σχετικότητα. Σχετικότητα σημαίνει ότι το brand ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πελατών και τους προσφέρει τις λύσεις που αναμένουν.
 • Μοναδικότητα. Ένα πετυχημένο brand είναι μοναδικό και ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό.

4. Η ελληνική μικρομεσαία εξαγωγική επιχείρηση και το branding

Το πρώτο συμπέρασμα που εξάγεται από τα παραπάνω διαλαμβανόμενα είναι ότι το branding είναι επωφελές για μια επιχείρηση και ότι στο μέτρο που εντείνεται ο ανταγωνισμός, με την προϊούσα μάλιστα παγκοσμιοποίηση των αγορών, αποτελεί ίσως και αναγκαία προϋπόθεση για επιβίωση και ανάπτυξη κάθε επιχείρησης[4].

Ένα δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι πρόκειται για ένα περίπλοκο, χρονοβόρο όσο και δαπανηρό εγχείρημα.

Για ένα πετυχημένο brand, απαιτούνται: αποφασισμένη και στιβαρή διοίκηση, επισταμένη έρευνα αγοράς και αρκετός χρόνος. Η αναγκαία  εξειδίκευση, εξ’άλλου, κάνει την συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρεία, με ικανή μάλιστα προηγούμενη εμπειρία, αναπόφευκτη.  Πέρα από την διοίκηση, πρέπει και το προσωπικό  να υιοθετήσει και να συμβάλλει έμπρακτα στην προσπάθεια, γεγονός που κάνει αναγκαία και την κατάλληλη επιχειρηματική κουλτούρα. Τέλος, το όλο εγχείρημα και ειδικότερα το σκέλος της επικοινωνίας και προβολής θα απαιτήσει και σημαντική δαπάνη.

Κατόπιν των παραπάνω, το ερώτημα που τίθεται είναι, αν είναι σκόπιμο για την  μικρομεσαία ελληνική εξαγωγική επιχείρηση να  ασχοληθεί με το branding.

Κατά την άποψη του γράφοντα, κάθε μικρομεσαία ελληνική εξαγωγική επιχείρηση πρέπει τουλάχιστον να το ψάξει. Να προσεγγίσει μια εξειδικευμένη ελληνική εταιρεία ή έστω ένα ικανό σύμβουλο μάρκετινγκ και κατ’αρχήν να ενημερωθεί. Η μικρομεσαία εξαγωγική επιχείρηση που προσφέρει ένα προϊόν, με καλές προοπτικές στις ξένες αγορές, ένα διεθνώς εμπορεύσιμο προϊόν, όπως συνηθίζεται να λέγεται τελευταία, καλό είναι να διερευνήσει την εμπλοκή της και να προχωρήσει παραπέρα. Μακροπρόθεσμα, τα οφέλη θα είναι εμφανή.  

Σε κάθε περίπτωση, η υιοθέτηση έστω της πρώτης συνιστώσας του brand , δηλαδή της δημιουργίας μιας ταυτότητας, θα είναι ένα σημαντικό βήμα προς την σωστή κατεύθυνση. Η υιοθέτηση ενός ονόματος  (brand-name), η δημιουργία ενός λογότυπου, η επιλογή μιας γραμματοσειράς, η ευθυγράμμιση όλης της αλληλογραφίας, και ό,τι προβλέπεται σε αυτό το στάδιο, θα είναι μια σοβαρή προσπάθεια βελτίωσης τουλάχιστον της παρουσίασης[5] της επιχείρησης προς τον έξω κόσμο που θα εκτιμηθεί από τους ενδιάμεσους (εισαγωγείς, αντιπροσώπους κλπ.) και φυσικά από τους αγοραστές. Και, θα είναι ένα βήμα-πρόδρομος για μια ολοκληρωμένη διαδικασία branding.

Από ό,τι φαίνεται το branding στην Ελλάδα δεν υπήρξε ιδιαίτερα αναπτυγμένο μέχρι τώρα, μάλιστα ούτε κάν  μεταξύ των μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων λόγων, είναι πιθανό, να μην υπήρξε η ανάγκη λόγω του σχετικά μικρού μεγέθους και άλλων ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής αγοράς.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αναπτυχθεί από τώρα και στο εξής, καθώς μάλιστα γίνεται λόγος για την επιτακτική ανάγκη η ελληνική οικονομία να γίνει περισσότερο εξωστρεφής, πράγμα που μοιραία συνεπάγεται την εμπλοκή των επιχειρήσεων σε μεγαλύτερες αγορές. Για τις αγορές αυτές, πιστεύω, το branding θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο μάρκετινγκ για την διείσδυση και εδραίωση των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων. 

Στην επόμενη ανάρτησή θα παρουσιάσουμε την πολιτική τιμολόγησης.

Γιάννης Παπαδημητρίου                                                              30/12/2019

Υ.Γ.                                                                                                                                      Η παρούσα ανάρτηση, όπως και οι προηγούμενες πάνω σε θέματα μάρκετινγκ και εξαγωγών, προέρχεται από μπροσούρα-εγχειρίδιο, με θέμα «Εξαγωγές για την Μικρομεσαία Ελληνική Επιχείρηση» που επεξεργάζεται ο γράφων.


[1] Πρέπει να σημειώσω ότι όσο και αν το έψαξα δεν μπόρεσα να βρω στην ελληνική βιβλιογραφία πειστική μετάφραση του όρου brand. Γίνεται βέβαια συχνά  λόγος για μάρκα, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι η λέξη αυτή αποδίδει πλήρως την έννοια του brand. Έτσι, επέλεξα να χρησιμοποιήσω για τις ανάγκες αυτής της ανάρτησης τον αγγλικό όρο.   

[2] Ο κύκλος εργασιών της Rolex στην Ελλάδα, από 28,1 το 2008 ανήλθε στα 56,4  εκ. Ευρώ το 2018. Μολονότι σημαντική συμμετοχή στην εξέλιξη αυτή είχαν και οι ξένοι τουρίστες, το μεγαλύτερο ποσοστό αγορών προήλθε από Έλληνες, οι οποίοι, κατά τα λεγόμενα της ίδιας της εταιρείας, «αντιμετωπίζουν το ελβετικό ρολόι ως μορφή επένδυσης, αξιοπιστίας και status symbol”,  (βλ. Ηλία Μπέλλου, «Το ρολόι των ρεκόρ στα χρόνια της κρίσης», Καθημερινή/Οικονομία, 8/9/2019) . 

[3] H Save the Duck S.p.A. είναι μια ιταλική επιχείρηση ετοίμων ενδυμάτων, η οποία προωθεί τα προϊόντα της υποσχόμενη στους αγοραστές ότι προστατεύει το περιβάλλον, τα ζώα και την ανθρωπότητα. Είναι χαρακτηριστικό το σλόγκαν τους «We respect Animals”, καθώς και το λογότυπό τους που είναι μια πάπια σε συνδυασμό με την φράση “Save the duck”. Προφανώς η επιχείρηση στοχεύει στο θυμικό της ομάδας αγοραστών, που πληθαίνουν καθημερινά, οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι σε ό,τι αφορά στο περιβάλλον και στα ζώα σε σχέση με τον άνθρωπο. Υπέπεσε στην αντίληψή μου, όταν σε ένα καινούριο μπουφάν που αγόρασα, πρόσεξα ενσωματωμένες 4 ετικέτες, μεταξύ των οποίων δύο με ό,τι περιέγραψα παραπάνω. 

[4] Η περίπτωση της Save the Duck είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ευρωπαϊκής επιχείρησης που προσπαθεί μέσα από την διαδικασία branding να σταθεί στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά έτοιμου ενδύματος που κυριαρχείται, όπως είναι γνωστό, από χώρες προέλευσης χαμηλού εργατικού κόστους. Βλ. https://www.savetheduck.it/ce_en/

[5] Στις πάμπολλες διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, σε όλες τις χώρες που υπηρέτησα, στις οποίες την εποχή εκείνη ορίζονταν υπεύθυνος του Ελληνικού περιπτέρου ο εκάστοτε προϊστάμενος του αρμόδιου Γραφείου ΟΕΥ, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω πολλούς Έλληνες εκθέτες. Σε αρκετές περιπτώσεις, έβλεπα στα ατομικά περίπτερα  ονομασίες των επιχειρήσεων που αντιστοιχούσαν στα επώνυμα των ιδιοκτητών. Είναι γνωστό, ότι τα επώνυμά των Ελλήνων είναι κατά κανόνα μεγάλα, σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα πολύ μεγάλα, πράγμα το οποίο δυσκόλευε τους ξένους επισκέπτες να τα διαβάσουν και πολύ περισσότερο να τα προφέρουν. Ιδιαίτερη δυσκολία είχαν οι Αμερικανοί, οι οποίοι, όπως είναι γνωστό, συνηθίζουν να περικόπτουν ακόμη και τα μικρά ονόματά τους ή απλά να χρησιμοποιούν τα αρχικά γράμματα ονόματος και επωνύμου, όπως π.χ. J.F.K. (John Fitzerald Kennedy), J.K. (Jimmy Karter), J.R. κ.ο.κ.  Το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η πρώτη τουλάχιστον επαφή να μην είναι οπωσδήποτε εύκολη που πολλές φορές αυτό σήμαινε ότι ο επισκέπτης δεν προσέγγιζε καθόλου το περίπτερο και έτσι χάνονταν πολύτιμες ευκαιρίες γνωριμίας.  

Πολιτική προϊόντος 3 Συσκευασία 1

Γενικά

Άλλο ένα βασικό στοιχείο ενός προϊόντος είναι η συσκευασία. Σχεδόν όλα τα φυσικά, απτά προϊόντα διακινούνται σήμερα στην αγορά με κάποια συσκευασία.  Για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων ο ρόλος της συσκευασίας είναι μικρότερος, π.χ. νωπά οπωρολαχανικά, ενώ για άλλες μεγαλύτερος, π.χ. καλλυντικά, φάρμακα κ.ά.

Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες συσκευασιών:

 • Η συσκευασία για τον καταναλωτή/χρήστη
 • Η συσκευασία για την μεταφορά και διακίνηση του προϊόντος

Η συσκευασία για τον καταναλωτή/χρήστη περιλαμβάνει δύο  επίπεδα.

Το πρώτο επίπεδο αναφέρεται στην συσκευασία που έρχεται σε άμεση επαφή με το προϊόν, π.χ. το φιαλίδιο ή το μεταλλικό, πλαστικό κλπ. δοχείο ενός καλλυντικού ή το φιαλίδιο ενός φαρμάκου ή το έλασμα από αλουμίνιο, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί τα δισκία ενός φαρμάκου.

Το δεύτερο επίπεδο αναφέρεται στην συσκευασία, η οποία περιβάλλει το προϊόν με την συσκευασία του πρώτου επιπέδου. Περίπτωση αυτής της συσκευασίας είναι π.χ. το χαρτονένιο κουτάκι, στο οποίο βρίσκουμε το φιαλίδιο ενός καλλυντικού ή το κουτάκι στο οποίο περιέχεται το έλασμα από αλουμίνιο με τα δισκία ενός φαρμάκου κ.ο.κ.

Τέλος, τμήμα της συσκευασίας του πρώτου ή δευτέρου επιπέδου είναι και διάφορα μέσα που χρησιμοποιούν πολλές επιχειρήσεις με σκοπό να ενημερώσουν ή να μεταφέρουν μηνύματα ή ακόμα και ορισμένα βοηθήματα στον καταναλωτή/χρήστη. Τα μέσα αυτά τοποθετούνται μέσα στην συσκευασία, κυρίως του δεύτερου επιπέδου ή κατά κάποιο τρόπο ενσωματώνονται εξωτερικά (π.χ. επικολλούνται ή δένονται με μια κορδέλα στο προϊόν). Πρόκειται συνήθως για φυλλάδια με οδηγίες χρήσης του προϊόντος, για δωροεπιταγές, για εκπτωτικά κουπόνια, για έγγραφα εγγύησης ή για φύλλα/φυλλάδια με πληροφορίες σχετικές με το προϊόν ή με συνταγές κ.ο.κ. 

Η συσκευασία για την μεταφορά και διακίνηση αναφέρεται στα μεγαλύτερα εκείνα μέσα συσκευασίας, στα οποία τοποθετούνται οι συσκευασίες του προϊόντος για τον καταναλωτή/χρήστη, προκειμένου για την μεταφορά και αποθήκευσή τους καθ’όλο το μήκος της αλυσίδας διακίνησης από το σημείο παραγωγής μέχρι τον καταναλωτή/χρήστη. 

Τέτοια μέσα μπορεί να είναι μιας χρήσεως, π.χ. χαρτοκιβώτια, ξύλινα ή χάρτινα τελάρα ή πολλών χρήσεων, π.χ. πλαστικά τελάρα, παλέτες (ευρωπαλέτες) κ.ά. 

Λειτουργίες (ρόλοι) της συσκευασίας

Θα μπορούσε κανείς με λίγες λέξεις να περιγράψει τις λειτουργίες (ρόλους) της συσκευασίας ως εξής: Η συσκευασία περιέχει, προστατεύει, συντηρεί, διευκολύνει την μεταφορά, πληροφορεί για το προϊόν και προωθεί την πώλησή του.

Η συσκευασία περιέχει (περικλείει). Από την φύση τους, μια σειρά από προϊόντα, όπως υγρά, προϊόντα σε σκόνη, προϊόντα σε κόκκους, όσπρια κλπ. ή άλλα, σε μορφή μικρών αντικειμένων (π.χ. σπίρτα, τσιγάρα), θα ήταν αδύνατον ή μη αποτελεσματικό να διακινηθούν και να πωληθούν χωρίς να περιέχονται σε κάποια μορφή συσκευασίας.

Η συσκευασία προστατεύει. Πολλά προϊόντα χρειάζονται προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, από τις κλιματικές συνθήκες, από τις συνθήκες χειρισμού ή κλοπής κατά την μεταφορά και αποθήκευση, κατά την διαχείριση μέσα στο κατάστημα πώλησης (τοποθέτηση στα ράφια ή  στις προθήκες) ή από άλλες αιτίες.

Τέλος, πολλά προϊόντα είναι απαραίτητο να προστατευθούν από την περιέργεια ή την συνήθεια πολλών αγοραστών να τα επεξεργάζονται στις προθήκες των καταστημάτων και πολλές φορές ίσως άθελά τους να προκαλούν φθορές.

Η συσκευασία συντηρεί. Πολλά προϊόντα, ιδιαίτερα τρόφιμα, μπορεί να υποστούν αλλοιώσεις αν έρθουν σε επαφή με την ατμόσφαιρα ή αν εκτεθούν σε αντίξοες κλιματικές συνθήκες. Π.χ. είναι γνωστό ότι το ελαιόλαδο χάνει το βαθύ πράσινο χρώμα του αν εκτεθεί σε πολύ φως για κάποιο χρονικό διάστημα. Γι’αυτό σε μια χώρα με μεγάλη ηλιοφάνεια θα πρέπει ίσως να συσκευασθεί σε μεταλλικό δοχείο ή σε βαθύ χρώματος γυάλινο μπουκάλι ή άλλου παρόμοιου υλικού δοχείο.

Επίσης, πολλά προϊόντα για να συντηρηθούν πρέπει να συσκευασθούν αεροστεγώς και αυτό είναι βέβαια δυνατό μόνο με χρήση κατάλληλης συσκευασίας.

Η συσκευασία διευκολύνει την μεταφορά και αποθήκευση. Η συσκευασία βοηθάει στην μεταφορά και αποθήκευση των προϊόντων. Χωρίς την συσκευασία για τον καταναλωτή/χρήστη, καθώς και τα  μεγαλύτερης χωρητικότητας μέσα συσκευασίας που αναφέρθηκαν προηγούμενα (χαρτοκιβωτία, παλέτες  κλπ.) η μεταφορά, αποθήκευση κλπ. θα ήταν φυσικά δύσκολη έως και αδιανόητη με πολύ πιθανό ενδεχόμενο σοβαρά προβλήματα στις πωλήσεις[1].

Η συσκευασία πληροφορεί. Η συσκευασία παρέχει την δυνατότητα στον παραγωγό να αναγράψει μια σειρά από πληροφορίες, οι οποίες απαιτούνται από την νομοθεσία, αλλά και άλλες που δεν τις απαιτεί μεν η νομοθεσία, είναι όμως απαραίτητες για την καλύτερη ενημέρωση του αγοραστή, όπως η επωνυμία του προϊόντος (brand name), ο λογότυπος της επιχείρησης, διάφορα διαφημιστικά μηνύματα (slogan), οδηγίες χρήσης και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τον καταναλωτή/χρήστη ή τον διακινητή.

Η συσκευασία προωθεί την πώληση. Η συσκευασία είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο προώθησης και προβολής του προϊόντος. Στο σημερινό άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον η συσκευασία μπορεί και πρέπει να σχεδιασθεί κατά τρόπο που να προσελκύει το ενδιαφέρον του αγοραστή στα σημεία πώλησης και να τον “καλεί” να το περιεργαστεί και να ενημερωθεί. Εξυπακούεται, ότι η συσκευασία πρέπει να συμβάλλει στην ανάδειξη της μάρκας (brand name) του προϊόντος.

Γενικά, ο παραγωγός έχει την ευχέρεια να ενσωματώσει στην συσκευασία τα μηνύματα που θεωρεί ότι θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον του αγοραστή και θα τον ενθαρρύνουν να ενημερωθεί και να προβεί στην αγορά του προϊόντος.  

Η συσκευασία στηρίζει την τοποθέτηση προϊόντος (product positioning). Η συσκευασία πρέπει όχι μόνο να στηρίζει, αλλά και να ενισχύει το περιεχόμενο της τοποθέτησης προϊόντος (product positioning) που έχει επιλέξει η επιχείρηση για το προϊόν της σε μια  συγκεκριμένη αγορά. Πρέπει να υπογραμμίζει την ιδιαιτερότητά του, να συμβάλλει με άλλα λόγια στην διαφοροποίησή του σε σχέση με τα ανταγωνιστικά προϊόντα.

Συσκευασία και περιβάλλον. Στην σημερινή εποχή, λαμβάνοντας υπόψη  τα προβλήματα και τις ευαισθησίες σχετικά με το περιβάλλον, η καλή και προτιμητέα από ένα καθημερινά διογκούμενο αριθμό καταναλωτών/χρηστών συσκευασία είναι εκείνη που ανταποκρίνεται στην ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος. Συνεπώς και αυτός ο παράγοντας πρέπει να συνεκτιμάται πλέον σοβαρά κατά τον σχεδιασμό και την διαμόρφωση της συσκευασίας ενός προϊόντος, γιατί έτσι ενισχύεται η ανταγωνιστικότητά του.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό το μέγεθος της σημασίας της συσκευασίας για την επιτυχία ενός προϊόντος. Η διαπίστωση αυτή επιβάλλει την ανάγκη για έρευνα των συνθηκών, των τάσεων και των απαιτήσεων της αγοράς, καθώς και για την διάθεση των αναγκαίων πόρων για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της σωστής συσκευασίας ενός νέου προϊόντος ή την ανανέωση της συσκευασίας ενός υφιστάμενου.

Επιπρόσθετα, καθίσταται σαφές, ότι εξ’ίσου επιτακτική αν όχι επιτακτικότερη είναι η ανάγκη για έρευνα, μελέτη και διάθεση των αναγκαίων πόρων για την ανάπτυξη της πλέον κατάλληλης συσκευασίας προκειμένου για μια ξένη αγορά. Για τις ξένες αγορές είναι σίγουρο ότι θα χρειασθεί να γίνουν κάποιες μικρότερες ή μεγαλύτερες προσαρμογές στην συσκευασία του προϊόντος, πολύ δε περισσότερο στην συσκευασία για την μεταφορά και διακίνηση.  

Προσαρμογές στην συσκευασία για την ξένη αγορά

Μια σειρά από λόγους, όπως η μεγαλύτερη απόσταση, τα μέσα μεταφοράς, το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο αριθμός των απαιτούμενων μεταφορτώσεων και αποθηκεύσεων, οι επικρατούσες συνθήκες στο σύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), σε τυχόν ενδιάμεσους σταθμούς, κυρίως όμως στην χώρα υποδοχής, το είδος του ή των καναλιών διανομής, με τα οποία αποφάσισε να συνεργασθεί η επιχείρηση, οι συνθήκες χειρισμού στα σημεία πώλησης, οι κλιματικές συνθήκες, η νομοθεσία και οι επικρατούσες συνήθειες και απόψεις αναφορικά με την ανακύκλωση και γενικότερα την προστασία του περιβάλλοντος στην ξένη χώρα, αλλά και λόγοι και τρόποι χρήσης, η σύνθεση της αγοράς από άποψη καταναλωτικών μονάδων (μέγεθος νοικοκυριών) κ.ά.,  μπορεί να απαιτήσουν προσαρμογές στην συσκευασία, τόσο για τον καταναλωτή/χρήστη, όσο και προ πάντων για την μεταφορά και διακίνηση.

Στην επόμενη ανάρτησή μας θα παρουσιάσουμε το θέμα των προσαρμογών στην συσκευασία μεταφοράς και διακίνησης για τις ξένες αγορές.

Γιάννης Παπαδημητρίου        4/9/2019                                                                                                            

Υ.Γ.                                                                                                                                      Η παρούσα ανάρτηση, όπως και οι προηγούμενες πάνω σε θέματα μάρκετινγκ και εξαγωγών, προέρχεται από μπροσούρα-εγχειρίδιο, με θέμα «Εξαγωγές για την Μικρομεσαία Ελληνική Επιχείρηση» που επεξεργάζεται ο γράφων.


[1] Όπως θα δούμε στην επόμενη ανάρτηση, οι πωλήσεις και το μερίδιο αγοράς των ελληνικών οπωροκηπευτικών στις ευρωπαϊκές αγορές, ειδικότερα της Γερμανίας, υπέστησαν σοβαρή βλάβη με μακροχρόνιες αρνητικές συνέπειες, λόγω μη προσαρμογής της συσκευασίας μεταφοράς και διακίνησης στα ευρωπαϊκά δεδομένα, επειδή οι Έλληνες είχαν υιοθετήσει και χρησιμοποιούσαν παλέτες, κιβώτια  και τελάρα άλλων διαστάσεων και όχι εκείνων της ευρωπαλέτας, την οποία χρησιμοποιούσαν οι Ευρωπαίοι, και δυσκολεύονταν να προσαρμοστούν.  

Πολιτική προϊόντος 2

Προσαρμογές του προϊόντος για την ξένη αγορά-στόχο

1.  Προσαρμογές που υπαγορεύονται από την αγορά

Οι προσαρμογές που υπαγορεύονται από την αγορά εκκινούν από τις ανάγκες/επιθυμίες των καταναλωτών/χρηστών και μάλιστα τόσο τις πραγματικές όσο και τις λανθάνουσες. Είναι γνωστό, ότι οι ανάγκες/επιθυμίες αυτές επηρεάζονται από το επίπεδο διαβίωσης, τις διαφορετικές γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες, τις συνήθειες, τα ήθη και έθιμα, την θρησκεία κ.ά.

Αναφέρουμε παρακάτω, ενδεικτικά ορισμένα παραδείγματα.

Προκειμένου για ένα τρόφιμο, μπορεί π.χ. να απαιτηθεί κάποια προσαρμογή στην γεύση, για να ανταποκριθεί στις προτιμήσεις των αγοραστών της αγοράς-στόχου. Μπορεί να χρειασθεί να προστεθεί μια ποσότητα ζάχαρης για να γίνει πιο ελκυστικό[1] ή να μειωθεί η προσθήκη αλατιού, διότι οι καταναλωτές στην αγορά-στόχο, ιδιαίτερα κάποιας ηλικίας, προσέχουν την υγεία τους (πίεση αίματος κλπ.)

Τα συστατικά ενός προϊόντος μπορεί και αυτά να πρέπει να αναπροσαρμοσθούν. 

Τρόφιμα, π.χ., από ή με χοιρινό κρέας είναι ανώφελο να επιχειρηθεί η εξαγωγή τους σε μουσουλμανικές χώρες, αφού η θρησκεία εκεί απαγορεύει την κατανάλωση χοιρινού. Το ίδιο συμβαίνει με το αγελαδινό κρέας στις Ινδίες. Εξ’άλλου, στο Ισραήλ δεν έχει νόημα να εξαχθούν προϊόντα κρέατος ή και άλλα τρόφιμα, αν δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικό επεξεργασίας τους με την διαδικασία kosher.

Στις προηγμένες αγορές της Δύσης, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, είναι τελευταία «υπό διωγμόν» και η γλουτένη, επειδή έχει διαπιστωθεί ότι δημιουργεί προβλήματα σε πολλούς ανθρώπους. Στα αμερικανικά σούπερ μάρκετ, μεγάλος αριθμός προϊόντων που περιέχουν συστατικά δημητριακών ολικής άλεσης φέρουν την ένδειξη «χωρίς γλουτένη» (“gluten-free”).

Στα έτοιμα ενδύματα η σύνθεση των ή του κυρίως υλικού (βαμβάκι, συνθετικές ίνες, μαλλί, μετάξι κ.ο.κ.) μπορεί να αποδειχθεί σημαντικός λόγος για προσαρμογές στα ισχύοντα στην αγορά-στόχο. Για πολλούς λόγους, π.χ. αισθητικής, υγείας, συμπεριφοράς του υλικού (όπως τσαλάκωμα), εισοδήματος, κλίματος, κ.ά. είναι δυνατό οι προτιμήσεις των αγοραστών να διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα, ώστε να απαιτούνται αντίστοιχες προσαρμογές στην παραγωγή των προς εξαγωγή ενδυμάτων.

Επίσης, στα έτοιμα ενδύματα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι σωματομετρικές διαστάσεις των αγοραστών της αγοράς-στόχου, οι οποίες δεν είναι πάντα οι ίδιες σε όλες τις χώρες. Π.χ. στις ΗΠΑ οι σωματομετρικές διαστάσεις διαφέρουν σημαντικά από τις αντίστοιχες στην Ευρώπη ή σε άλλες περιοχές και χώρες.

Το χρώμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του είναι παράγοντας που πρέπει επίσης να διερευνηθεί, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές. Το χρώμα, πέρα και από άλλους ίσως λόγους, συχνά, έχει διαφορετική σημειολογία από χώρα σε χώρα, σαν συνέπεια π.χ.  θρησκευτικών πεποιθήσεων ή και προκαταλήψεων, πράγμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη από την εξαγωγική επιχείρηση. Έτσι, σε πολλές χώρες της Νοτίου Αμερικής το βυσσινί χρώμα είναι συνδεδεμένο με τον θάνατο, ενώ στην Ιαπωνία το άσπρο είναι συνδεδεμένο με το πένθος.

Μπορεί να υπάρχουν βεβαίως προϊόντα τα οποία να μην χρειάζονται ή να χρειάζονται μόνο ελάχιστες τροποποιήσεις. Ένα παράδειγμα μπορεί να είναι π.χ. τα επιβατηγά αυτοκίνητα, μολονότι και αυτά υφίστανται προσαρμογές ανάλογα με την χώρα στην οποία πωλούνται. Πολλά αυτοκίνητα π.χ. στην Ελλάδα κυκλοφορούν με μικρότερους κινητήρες για φορολογικούς λόγους, τόσο κατά την εισαγωγή[2] τους (τέλη ταξινόμησης), όσο και κατά την κυκλοφορία τους (τέλη κυκλοφορίας, φόρος πολυτελείας, τεκμήρια).

2.  Προσαρμογές που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία

Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, όπως η προστασία της υγείας και της αρτιμέλειας των πολιτών, η προστασία της τοπικής οικονομίας, η προστασία του περιβάλλοντος κ.ά., πολλές ξένες χώρες έχουν υιοθετήσει νομοθεσίες, τις οποίες είναι υποχρεωτικό να ακολουθήσουν οι επίδοξοι προμηθευτές των αγορών τους, προκειμένου τα προϊόντα τους να μπορέσουν να εισαχθούν και να κυκλοφορήσουν σε αυτές.

Ας πάρουμε σαν παράδειγμα ένα προϊόν τροφίμου στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν πληροφόρηση στην ετικέτα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ορισμένα στοιχεία όπως η πληροφόρηση για την θρεπτική αξία, η σύνθεση, η πληροφόρηση για τον παρασκευαστή, χώρα παραγωγής κλπ. είναι υποχρεωτικά. Η νομοθεσία απαιτεί ακόμα και συγκεκριμένο μέγεθος των γραμμάτων και αριθμών για κάθε στοιχείο πληροφόρησης στην ετικέτα, ώστε να είναι εμφανές και ευανάγνωστο.

Τα στοιχεία στην ετικέτα πρέπει φυσικά να είναι γραμμένα στην γλώσσα της συγκεκριμένης χώρας κυκλοφορίας. Στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης ορισμένοι προμηθευτές έχουν ομαδοποιήσει τις χώρες-στόχους και αναγράφουν σε μια ετικέτα τα απαιτούμενα πληροφοριακά στοιχεία σε όλες τις γλώσσες των χωρών στις οποίες διαθέτουν τα προϊόντα τους. Το ίδιο συμβαίνει και με πολλά άλλα είδη, όπως ηλεκτρικές συσκευές κ.ά.

Τεχνικές προδιαγραφές υφίστανται στην αγορά της ΕΕ σχεδόν για το κάθε τι. Για ηλεκτρικό εξοπλισμό, ηλεκτρικές συσκευές, παιχνίδια, μηχανές και μηχανήματα, χημικά προϊόντα και πολλά άλλα. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για άλλες χώρες, όπως ΗΠΑ, Ιαπωνία κ.ά.

Επίσης, στην αναγραφή των σχετικών πληροφοριών στην ετικέτα πρέπει να ληφθεί υπόψη το μετρικό σύστημα της συγκεκριμένης ξένης χώρας. Στις ΗΠΑ χρησιμοποιούν π.χ. για τις αποστάσεις την υάρδα αντί για το μέτρο, για το βάρος την λίβρα αντί για το κιλό, για την θερμοκρασία τον F (Fahrenheit) αντί για τον C (Celsius), το μίλι αντί του χιλιομέτρου για τις αποστάσεις κ.ά.

Προκειμένου για προϊόντα ηλεκτρικών εφαρμογών, πρέπει, επίσης, να ληφθούν υπόψη τα ισχύοντα στην αγορά-στόχο. Στις ΗΠΑ, π.χ., το ρεύμα είναι 110 V, οπότε συσκευές κατασκευασμένες για την Ευρώπη, όπου ισχύει ρεύμα 220 V είναι άχρηστες εκεί.

3.  Προσαρμογές που απαιτούνται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος

Η επιχείρηση μάλλον σπάνια θα είναι τόσο τυχερή ώστε να βρεθεί μόνη της στην αγορά-στόχο που έχει επιλέξει. Το πιο πιθανό είναι ότι θα έχει να αντιμετωπίσει κάποιο ανταγωνισμό, μικρό ή μεγαλύτερο.

Με στόχο, την αντιμετώπιση των όποιων ανταγωνιστών της, η επιχείρηση έχει ήδη αποφασίσει για τον τρόπο που θα τοποθετήσει το προϊόν της στην αγορά (product positioning), ώστε, στηριζόμενη στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά του, να ξεχωρίσει από το πλήθος και να γίνει ελκυστικό στους αγοραστές. 

Οι προσαρμογές αυτές θα πρέπει να γίνουν στα στοιχεία που αποτελούν ή είναι μέρη του προϊόντος, δηλαδή στην ποιότητα, στα πρόσθετα γνωρίσματά του (features), στο σχεδιασμό του, αλλά και στην επωνυμία, συσκευασία και πληροφόρηση (labeling).

Προσαρμογές στην ποιότητα και στον σχεδιασμό του προϊόντος

Οι προσαρμογές που μπορεί να χρειασθεί να γίνουν στην ποιότητα του προϊόντος εξαρτώνται από τις ανάγκες και τις επιθυμίες της αγοράς-στόχου, από την φύση του προϊόντος της επιχείρησης και τέλος, από τον υφιστάμενο ανταγωνισμό.

Η ποιότητα αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια της επιχείρησης για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος. Οι αγοραστές με μεγάλη βεβαιότητα θα προτιμήσουν ένα προϊόν που ξεχωρίζει από τα άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα για την ανώτερη ποιότητά του. Ταυτόχρονα, θα είναι διατεθειμένοι, μέσα σε κάποια όρια, να πληρώσουν και μια υψηλότερη τιμή. 

Η ποιότητα μπορεί να βελτιωθεί μέσα από μια σειρά ενεργειών, όπως:

 • Επανασχεδιασμός του προϊόντος[3], με στόχο την καλύτερη εμφάνιση, αλλά και να καταστεί απλούστερο στην χρήση του. Ο επανασχεδιασμός μπορεί παράλληλα να σημαίνει και την βελτίωση του κόστους, λόγω ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών και νέων, οικονομικότερων υλικών κατασκευής
 • Βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής για καλύτερα ποιοτικά αποτελέσματα και για μείωση του αριθμού των ελαττωματικών προϊόντων
 • Υιοθέτηση περισσότερων ελέγχων ποιότητας στην παραγωγική διαδικασία
 • Εκπαίδευση του προσωπικού, με στόχο την απόκτηση ποιοτικής παραγωγικής συνείδησης
 • Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας, όπως το ISO 9001[4]
 • Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, όπως το HCPP[5], το ISO 22000:2005, το IFS, το BRC κλπ.
 • Απόκτηση του σήματος CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα προϊόντα που προβλέπεται[6].

Εξυπακούεται ότι για όλες αυτές τις προσαρμογές είναι απόλυτα αναγκαία η επισταμένη έρευνα της αγοράς στόχου.

Στην επόμενη ανάρτησή μας θα παρουσιάσουμε το θέμα της επωνυμίας (brand name) και της σημασίας της για την επιτυχία του προϊόντος.

Γιάννης Παπαδημητρίου

25/7/2019                                                                                          

Υ.Γ.  Η παρούσα ανάρτηση, όπως και οι προηγούμενες πάνω σε θέματα μάρκετινγκ και εξαγωγών, προέρχεται από μπροσούρα-εγχειρίδιο, με θέμα «Εξαγωγές για την Μικρομεσαία Ελληνική Επιχείρηση» που επεξεργάζεται ο γράφων.


[1] Στις Η.Π.Α., π.χ., θα είναι πολύ δύσκολο να βρει κανείς ψωμί στα ράφια των σούπερ μάρκετ, το οποίο να μην περιέχει ζάχαρη – το ψωμί στις ΗΠΑ πωλείται κυρίως συσκευασμένο στα σούπερ μάρκετ και λιγότερο έως ελάχιστα σε παραδοσιακούς φούρνους, όπως π.χ. στην Ελλάδα ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι καταναλωτές έχουν συνηθίσει να το προτιμούν να γλυκίζει, όπως άλλωστε και πολλά άλλα τρόφιμα.

[2] Το μοντέλο της BMW 316 βγαίνει π.χ. μάλλον αποκλειστικά για την ελληνική αγορά, αφού δεν παρατηρείται σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, τουλάχιστον στην Κεντρική Ευρώπη ή την Αμερική. Αλλά και το GOLF της Volkswagen κυκλοφορεί στην Ελλάδα σε ειδικές εκδόσεις

[3] Κατ’αρχήν είναι προφανές ότι βελτιώσεις στην ποιότητα μέσω επανασχεδιασμού ενός προϊόντος είναι νοητές κυρίως για τεχνολογικά προϊόντα. Ωστόσο, δεν πρέπει να αποκλείονται βελτιώσεις στην ποιότητα π.χ. και αγροτικών προϊόντων. Πρωταθλητές σε βελτιώσεις γεωργικών προϊόντων στον ευρωπαϊκό χώρο είναι οι Ολλανδοί, οι Ισραηλινοί, οι Ισπανοί κ.ά., οι οποίοι μέσα από έρευνες, διασταυρώσεις κλπ. έχουν βελτιώσει πολλά γεωργικά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα έχουν δημιουργήσει και νέα. Το μεγαλύτερο παράδειγμα αποτελεί φυσικά η Ολλανδική τουλίπα, για την οποία λέγεται ότι κατάγεται από την τέως Οθωμανική Αυτοκρατορία και συγκεκριμένα από την Χίο που  ήταν τότε τμήμα της.

[4] Σχετικά με την πιστοποίηση ποιότητας πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ μέχρι πρότινος αποτελούσε ένα εργαλείο διαδεδομένο στις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων, σήμερα όλο και περισσότερο γίνεται γνωστό και θεωρείται σημαντικός παράγοντας στην λήψη απόφασης για αγορά και μεταξύ των καταναλωτών. Το ίδιο ισχύει και για τα συστήματα ασφάλειας τροφίμων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι μεγάλος αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων έχει ενστερνισθεί και έχει υιοθετήσει την ιδέα της πιστοποίησης της ποιότητας.

[5]To HACCP είναι ένα σύνολο αρχών υγιεινής για την ασφάλεια τροφίμων. Η λέξη «HACCP» προέρχεται απο αρχικά γράμματα αγγλικών λέξεων που σημαίνουν «Αξιολόγηση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου». Με τη λέξη «κίνδυνος» νοείται κάθε φυσική, βιολογική ή χημική παράμετρος, η οποία συνδέεται με τα τρόφιμα και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία του καταναλωτή. Η πιστοποίησή του HACCP δεν είναι υποχρεωτική. Είναι, ωστόσο, σκόπιμο να γίνει, γιατί βοηθάει την οποιαδήποτε επιχείρηση τροφίμων να εδραιώσει τη θέση της στην αγορά και να βελτιώσει τη σχέση της με το καταναλωτικό κοινό αλλά και με τις υπεύθυνες αρχές του κράτους.

[6] Το σήμα CE (Conformite Europeenne) δημιουργήθηκε από την ΕΕ με σκοπό την υποβοήθηση της υλοποίησης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Το σήμα αποτελεί ένδειξη ότι το προϊόν στο οποίο αναγράφεται ανταποκρίνεται στις διατάξεις της αντίστοιχης Οδηγίας Οδηγίας που έχει εκδόσει η ΕΕ. Τέτοιες Οδηγίες έχουν εκδοθεί μέχρι τώρα για 20 κατηγορίες προϊόντων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι κατηγορίες παιχνιδιών, υλικών οικοδομής,  ηλεκτρικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων, εκρηκτικών για μη στρατιωτικούς σκοπούς, λεβήτων, μηχανών, ιατρικών μηχανημάτων, οργάνων μέτρησης , ανελκυστήρων κ.ά. Η Ευρ. Επιτροπή το θεωρεί σήμα CE και σαν «διαβατήριο», γιατί επιτρέπει στο προϊόν να κυκλοφορεί ελεύθερα στην ΕΕ. Γεγονός είναι, πάντως, ότι στο μεταξύ, το σήμα εκλαμβάνεται από τους καταναλωτές σαν «Σύμβολο Ποιότητας» και επηρεάζει φυσικά αντίστοιχα την απόφασή τους για αγορά του προϊόντος. 

Πολιτική προϊόντος 1

Η πολιτική προϊόντος είναι ιδιαίτερης βαρύτητας για την επιτυχία της επιχείρησης σε οποιαδήποτε αγορά, εσωτερική ή εξωτερική. Χωρίς το κατάλληλο προϊόν και χωρίς την αναπροσαρμογή του στις ειδικές απαιτήσεις της ξένης αγοράς, πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι η επιτυχία θα παραμείνει άπιαστο όνειρο και θα δαπανηθούν άσκοπα πολύτιμοι πόροι.

Ορμώμενη από την τοποθέτηση του προϊόντος (product positioning) που επέλεξε και λαμβάνοντας υπόψη την πληροφόρηση που συνέλεξε με την έρευνα αγοράς, μπορεί η επιχείρηση να  προχωρήσει στον σχεδιασμό της προσαρμογής του προϊόντος στα δεδομένα της υπό στόχευση ξένης αγοράς.

Το πόση προσαρμογή θα απαιτηθεί και κατά συνέπεια και ποιο το αντίστοιχο κόστος, είναι συνάρτηση της ετοιμότητας του προϊόντος σε σχέση με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την επιτυχία στην αγορά-στόχο.

Η προσαρμογή του προϊόντος μπορεί να μην είναι καθόλου αναγκαία, πράγμα μάλλον σπάνιο, μπορεί να περιορισθεί σε μία ή λίγες μόνο πτυχές του προϊόντος ή να είναι εκτεταμένη και να χρειασθεί να επεκταθεί σε περισσότερες ή ακόμα και στο σύνολο του προϊόντος. Στην τελευταία περίπτωση βέβαια θα πρέπει να μιλάει κανείς μάλλον για ένα εξ’ολοκλήρου νέο προϊόν. 

Η έναρξη εξαγωγικής δραστηριότητας στην βάση της ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος δεν αποκλείεται, αλλά πρέπει να θεωρείται μάλλον η λιγότερο πιθανή περίπτωση. Θα μπορούσε κανείς να ισχυρισθεί ότι ο κανόνας, τουλάχιστον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ειδικότερα τις ελληνικές, είναι να επιδιώκουν την διείσδυση σε ξένες αγορές στην βάση προϊόντων τα οποία ήδη παράγουν και διαθέτουν στην εσωτερική ή και σε κάποια άλλη ή άλλες αγορές.

Και αυτό γιατί είναι ίσως πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική για μια επιχείρηση η διείσδυση σε άλλες και ιδιαίτερα ξένες αγορές, όταν έχει ανδρωθεί στην δική της αγορά και μπορεί να στηρίζεται σε αυτή.  

Τι είναι Προϊόν;

Τι είναι όμως προϊόν, με την έννοια του μάρκετινγκ;

Σύμφωνα με τον γκουρού του μάρκετινγκ, τον Αμερικανό Philip Kotler[1], με τον όρο «προϊόν» νοείται «οτιδήποτε μπορεί να προσφερθεί σε μια αγορά για προσοχή, απόκτηση, χρήση ή κατανάλωση και το οποίο μπορεί να ικανοποιήσει μια ανθρώπινη ανάγκη ή επιθυμία».

Όταν μιλάμε για προϊόντα συνήθως έχουμε κατά νου τα φυσικά, δηλαδή τα  απτά αντικείμενα, αυτά που αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας (tangible products), όπως ένα ένδυμα, ένα πακέτο μακαρόνια, ένα μπουκάλι κρασί, ένα αυτοκίνητο.

Προϊόντα όμως είναι και οι υπηρεσίες, όπως η εργασία που προσφέρει ένας γιατρός, ένας ηλεκτρολόγος ή ένας σύμβουλος επιχειρήσεων, τα οποία είναι άυλα προϊόντα (intangible products). 

Τέλος, με την έννοια του μάρκετινγκ, προϊόν μπορεί να θεωρηθεί και ένα άτομο, όπως ένας καλλιτέχνης ή ένας πολιτικός, μια χώρα, μια πόλη ή ένα νησί, όπως η Σαντορίνη ή η Κρήτη ή ακόμα και μια ιδέα, όπως π.χ. η καμπάνια κατά του καπνίσματος, με την έννοια της δημιουργίας προσοχής γύρω τους.

Τα αναφερόμενα στο παρόν εγχειρίδιο αφορούν κατά κύριο λόγο στα προϊόντα με την έννοια των φυσικών, απτών αντικειμένων, ενώ μπορούν κατά βάση να τύχουν εφαρμογής και στις υπηρεσίες, αφού όμως υποστούν προηγουμένως κάποιες προσαρμογές.

Εικόνα 1: Τα 3 επίπεδα του προϊόντος

Ο Ph. Kotler διακρίνει 3 επίπεδα του προϊόντος[2]. Το βασικό προϊόν (core benefit), το πραγματικό προϊόν (actual product) και το επαυξημένο προϊόν (augmented product).

Το βασικό προϊόν είναι το θεμελιώδες όφελος, με άλλα λόγια ο βασικός λόγος, για τον οποίο ο αγοραστής αγοράζει το προϊόν. Το θεμελιώδες όφελος είναι, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, η ικανοποίηση μιας ανθρώπινης ανάγκης, όπως είναι π.χ. η ανάγκη να γνωρίζει κανείς την ώρα, χρησιμοποιώντας ένα ρολόι.

Το βασικό προϊόν δεν προσφέρεται για προβολή του προϊόντος. Δεν θα είχε νόημα να διαφημίζει κανείς ένα ρολόι λόγω της δυνατότητάς του να δείχνει την ώρα, αφού όλα τα ρολόγια αυτό κάνουν.

Σύμφωνα με τον Philip Kotler[3], το πραγματικό προϊόν αναφέρεται σε στοιχεία, όπως η επωνυμία, το επίπεδο ποιότητας, η συσκευασία, η σχεδίαση, και τα χαρακτηριστικά (πρόσθετες αξίες).                                                                                                            

Στην περίπτωση ενός ρολογιού, θα ήταν το επίπεδο ποιότητάς του, το σχέδιό του, το χρώμα του, το μέγεθός του, η καδένα ή το λουράκι του, καθώς και χαρακτηριστικά όπως αν είναι αδιάβροχο μέχρι ποιο βάθος κλπ.

Τέλος, το επαυξημένο προϊόν αναφέρεται σε ορισμένους άλλους παράγοντες, όπως οι ευκολίες πληρωμής, η παράδοση στο σπίτι και η εγκατάσταση, η εγγύηση και η μετά την πώληση εξυπηρέτηση (το σέρβις). Οι παράγοντες αυτοί υποβοηθούν τις πωλήσεις και είναι αποφασιστικής σημασίας για την καλή πορεία του προϊόντος στην αγορά.

Στο επίπεδο του επαυξημένου προϊόντος η επιχείρηση έχει ευρύ  περιθώριο προσαρμογών σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση του ανταγωνισμού και στην προβολή του προϊόντος

Τα συνδεδεμένα με το προϊόν χαρακτηριστικά αποτελούν, κατά κάποιο τρόπο, μεταβλητές, οι οποίες μπορεί να μεταβάλλονται σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες και τις απαιτήσεις της εκάστοτε αγοράς.

Προσαρμογές του προϊόντος για την ξένη αγορά-στόχο

Από την στιγμή που η επιχείρηση έχει επιλέξει την χώρα και με την διαδικασία της τμηματοποίησης, το κομμάτι της αγοράς, στο οποίο θα στοχεύσει, έχει δε επί πλέον πάρει τις αποφάσεις της και σε σχέση με την τοποθέτηση του προϊόντος (product positioning), την αντίληψη δηλαδή που επιθυμεί να εμφυσήσει στα μυαλά των αγοραστών για το προϊόν της, έχει προσδιορίσει επακριβώς την αγορά-στόχο της και γνωρίζει πως πρέπει να αναπροσαρμόσει  το προϊόν της για να πετύχει τους στόχους της, στην συγκεκριμένη αγορά.

Ποιες προσαρμογές όμως είναι πιθανό να απαιτηθούν να γίνουν στο προϊόν, προκειμένου να προωθηθεί με επιτυχία στην αγορά μιας άλλης χώρας;

Οι προσαρμογές αυτές μπορούν να διακριθούν σε τρεις  κατηγορίες:

 • Προσαρμογές που υπαγορεύονται από τις ισχύουσες συνθήκες στην αγορά (ανάγκες ή επιθυμίες των καταναλωτών/χρηστών και μάλιστα, οι πραγματικές όσο και οι λανθάνουσες, από το ισχύον επιχειρηματικό περιβάλλον (μικρο- και μακροπεριβάλλον),
 • Προσαρμογές που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία στην ξένη χώρα,
 • Προσαρμογές που απαιτούνται για διαφοροποίηση του προϊόντος με στόχο την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού.

Στην επόμενη ανάρτησή μας θα παρουσιάσουμε τις προσαρμογές του προϊόντος για την ξένη αγορά-στόχο

Γιάννης Παπαδημητρίου                                                                                              26/6/2019

Υ.Γ.                                                                                                                                      Η παρούσα ανάρτηση, όπως και οι προηγούμενες πάνω σε θέματα μάρκετινγκ και εξαγωγών, προέρχεται από μπροσούρα-εγχειρίδιο, με θέμα «Εξαγωγές για την Μικρομεσαία Ελληνική Επιχείρηση» που επεξεργάζεται ο γράφων.


[1] Βλ. Philip Kotler, Marketing Management, 6η έκδοση, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N. Jersey, USA, σελ. 446 επ.

[2] Βλ. Philip Kotler, Marketing Management, 6η έκδοση, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N. Jersey, USA, σελ. 446 επ.

[3] Βλ. Philip Kotler, Marketing Management, 6η έκδοση, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N. Jersey, USA, σελ. 458 επ.

Οι ανταγωνιστές ΙΙ

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ανάρτηση (Ανταγωνιστές Ι), κεντρικής σημασίας για την πορεία της επιχείρησης σε μια συγκεκριμένη αγορά είναι η αναζήτηση των δυνατών και αδύνατων πλευρών (δυνάμεων και αδυναμιών) κάθε ανταγωνιστή, συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας της επιχείρησης.

Με βάση την πληροφόρηση από την διαδικασία αυτή, η επιχείρηση θα είναι σε θέση

 • να αναπτύξει τις απαραίτητες πολιτικές για την εκμετάλλευση των ευκαιριών που προκύπτουν από τις αδυναμίες των ανταγωνιστών ή αλλιώς για την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων, όπως αυτά διαφαίνονται με βάση τις αδυναμίες των ανταγωνιστών της,
 • να γνωρίζει σε ποιους τομείς υστερεί και πρέπει να βελτιωθεί, ώστε να γίνει πιο ανθεκτική έναντι των απειλών που ενδεχόμενα μπορεί να υπάρξουν από τις δυνατές πλευρές (δυνάμεις) των ανταγωνιστών.

Ο συγκριτικός πίνακας των ανταγωνιστών

Για την σύγκρισή τους με τους ανταγωνιστές τους, πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ένα συγκριτικό πίνακα  (Competitor Profile Matrix), ο οποίος προβλέπει αριθμό στηλών, ανάλογα με πόσους ανταγωνιστές έχει επιλέξει μια επιχείρηση να συγκριθεί. Όπως είδαμε στην προηγούμενη ανάρτηση, κατά κανόνα, ο αριθμός αυτός είναι 2-5 ανταγωνιστές. Είναι αρκετό, δηλαδή, μια επιχείρηση μεταξύ όλων των ανταγωνιστών της σε μια αγορά να επιλέξει και να  συγκριθεί με τους σημαντικότερους που συνήθως είναι 2-5.

Στην πρώτη στήλη του πίνακα παρατίθενται οι παράγοντες σύγκρισης. Στην δεύτερη, καταχωρίζεται ο συντελεστής στάθμισης. Η Τρίτη και οι επόμενες στήλες καταλαμβάνονται από τις συγκρινόμενες επιχειρήσεις, με πρώτη την ίδια την επιχείρηση. Η κάθε μία από αυτές τις στήλες διαιρείται σε δύο υποστήλες. Στην πρώτη υποστήλη καταχωρίζεται η εκτίμηση επίδοσης για κάθε ανταγωνιστή αναφορικά με τον συγκεκριμένο παράγοντα σύγκρισης και στην δεύτερη η βαθμολογία, η οποία προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συντελεστή στάθμισης επί την εκτίμηση επίδοσης.

 

Πίνακας σύγκρισης ανταγωνιστών (CPM matrix)

Επιχείρηση

Ανταγωνιστής

Α

Ανταγωνιστής

Β

Παράγοντας σύγκρισης

Συντελεστής στάθμισης Εκτί-μηση Αποτέ-λεσμα Εκτί-μηση Αποτέ-λεσμα Εκτί-μηση

Αποτέ-λεσμα

Προϊόντα 0,14 5 0,70 3 0,42 3 0,42
Επώνυμα προϊόντα (brand names) 0,17 3 0,51 4 0,68 4 0,68
Εφαρμογή τεχνικών μάρκετινγκ 0,18 2 0,36 5 0,90 4 0,72
Δίκτυο διανομής Ο,14 4 0,56 3 0,42 3 0,42
Εξυπηρέτηση πελατών 0,12 3 0,36 3 0,36 5 0,60
Δεξιότητες προσωπικού 0,14 4 0,56 2 0,28 3 0,42
Χρηματοδότη-ση 0,11 2 0,22 1 0,11 2 0,22
Σύνολο 1,0 3,27 3,17 3,48

 

Οι παράγοντες σύγκρισης (critical success factors)

Οι παράγοντες σύγκρισης (critical success factors) είναι τομείς-κλειδιά σε ένα κλάδο οικονομίας, στον οποίο, μια επιχείρηση που ανήκει σε αυτόν, πρέπει να πετυχαίνει επιδόσεις πάνω από τον μέσο όρο του κλάδου[1], για να θεωρείται πετυχημένη στον τομέα της.

Οι παράγοντες σύγκρισης διαφέρουν συνήθως από κλάδο σε κλάδο οικονομίας, μολονότι μπορεί ορισμένοι να είναι ίδιοι, τουλάχιστον σε κάποιες ομάδες κλάδων. Μπορεί, π.χ., η τιμή ή η εξυπηρέτηση του πελάτη ή η εφαρμογή σύγχρονων κανόνων μάρκετινγκ κλπ., να λαμβάνονται υπόψη σε περισσότερους του ενός κλάδους. Στον παραπάνω πίνακα περιλαμβάνονται 6 παράγοντες σύγκρισης. Κατά τους ειδικούς, όσοι πιο πολλοί παράγοντες σύγκρισης συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα, τόσο πιο ακριβή και αξιόπιστα θα είναι τα αποτελέσματα της μελέτης.

Μια επιχείρηση μπορεί να επιλέξει τους παράγοντες σύγκρισης, κατά την κρίση της, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της. Μερικά παραδείγματα παραγόντων σύγκρισης, πέρα από τους αναφερόμενους στον παραπάνω πίνακα, είναι τα εξής:

Μοναδικότητα προϊόντος, ποιότητα προϊόντος, βαθμός αναγνωρισιμότητας προϊόντος ή και επιχείρησης, μερίδιο αγοράς, καινοτομία, δίκτυο διανομής, τιμή προϊόντος, εξυπηρέτηση πελάτη, ικανοποίηση πελάτη, δεξιότητες διοίκησης, δεξιότητες εργαζομένων, καλή σχέση με εργαζόμενους, φήμη επιχείρησης, φήμη προϊόντος, εταιρική ευθύνη, οικονομική κατάσταση επιχείρησης, δεξιοτεχνία ή αποτελεσματικότητα στις πωλήσεις, περιβαλλοντική ευθύνη, τοποθεσία επιχείρησης, δυναμικό παραγωγής, επίπεδο και ποιότητα προβολής και διαφήμισης, επίπεδο εφαρμογής ψηφιακής τεχνολογίας κ.ά.

Σε προηγμένες οικονομίες, οι παράγοντες σύγκρισης κατά κλάδο είναι καθιερωμένοι και αποδεκτοί από όλους τους εμπλεκόμενους, με ευχέρεια βέβαια προσθαφαιρέσεων, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν συμβαίνουν ανακατατάξεις στην πορεία του χρόνου.

Ο συντελεστής στάθμισης

Οι παράγοντες σύγκρισης, όπως είναι φυσικό, έχουν διαφορετική βαρύτητα στην αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης. Γι’αυτό πρέπει να σταθμιστούν με ένα συντελεστή που να ανταποκρίνεται στην βαρύτητά τους ως προς την καλή πορεία της επιχείρησης. Εξυπακούεται ότι όσο πιο κρίσιμος είναι ένας παράγοντας, τόσο πιο υψηλός πρέπει να είναι ο αντίστοιχος συντελεστής.

Το εύρος των συντελεστών καθορίζεται από 0 έως 1, όπου 0 σημαίνει χαμηλή βαρύτητα και 1 υψηλή. Το άθροισμα του συνόλου των συντελεστών στον πίνακα πρέπει να είναι 1.

Η εκτίμηση επίδοσης

Η εκτίμηση επίδοσης μιας ανταγωνιστικής επιχείρησης σε σχέση με ένα παράγοντα σύγκρισης βαθμολογείται συνήθως μεταξύ 5-1 (ή και 4-1). Το 5 σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος παράγοντας (π.χ. η τιμή ή η ποιότητα προϊόντος) αποτελεί ισχυρή δύναμη, ενώ το 1 ισχυρή αδυναμία.

Εξυπακούεται ότι οι εκτιμήσεις αυτές διατυπώνονται ύστερα από εκτεταμένη και επισταμένη ερευνητική δουλειά και επεξεργασία δεδομένων. Μεγάλες επιχειρήσεις αναθέτουν το ζήτημα αυτό σε εξειδικευμένες εταιρείες έρευνας αγοράς, ενώ οι μικρότερες μπορεί να αρκούνται σε εσωτερικές διεργασίες και αποφάσεις. Στην δεύτερη περίπτωση πρέπει να δίνεται προσοχή στην εφαρμογή όσο το δυνατό αντικειμενικής κρίσης (μακριά από συναισθηματισμούς), τόσο στις επιδόσεις των ανταγωνιστών (να μην υποτιμούνται), όσο και σε εκείνες της ίδιας της επιχείρησης (να μην υπερτιμούνται).

Ανάγνωση πίνακα

Στον πίνακα φαίνονται τα συνολικά αποτελέσματα κάθε επιχείρησης για όλους τους παράγοντες σύγκρισης, από τα οποία προκύπτει ποιος είναι ο ισχυρότερος ανταγωνιστής της επιχείρησης. Διακρίνονται, επίσης, οι βαθμολογίες της επιχείρησης για κάθε ένα παράγοντα σύγκρισης, οι οποίες συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες βαθμολογίες των ανταγωνιστών της, αποκαλύπτουν τις δυνάμεις και τις αδυναμίες της επιχείρησης στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της συγκεκριμένης αγοράς.

Έτσι, σύμφωνα με τον πίνακα, ως ισχυρότερος ανταγωνιστής προκύπτει ο ανταγωνιστής με την μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία, δηλαδή ο ανταγωνιστής Β. Παράλληλα, η επιχείρηση εμφανίζεται με δυνατές πλευρές (δυνάμεις), δηλαδή ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε 3 και με αδυναμίες σε 4 παράγοντες σύγκρισης. Με την ίδια διαδικασία μπορεί κανείς να εντοπίσει τις δυνάμεις και αδυναμίες των έτερων δύο ανταγωνιστών.

Με τα στοιχεία αυτά μπορεί τώρα πλέον η επιχείρηση να διαμορφώσει τις πολιτικές της έναντι του ανταγωνισμού κατά τρόπο ώστε να εκμεταλλευτεί τις δυνάμεις της ( τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα) και να προσπαθήσει να θωρακιστεί ή να βελτιωθεί στους τομείς (παράγοντες σύγκρισης) που εμφανίζει αδυναμίες.

Πηγές πληροφόρησης

Η μελέτη ανταγωνισμού πρέπει να διενεργείται επί συνεχούς βάσεως, αφού η αγορά έχει δυναμικό χαρακτήρα και οι εξελίξεις είναι συνεχείς.

Όπως γίνεται αντιληπτό, κεντρικής σημασίας για μια αποτελεσματική μελέτη του ανταγωνισμού και την εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων, είναι η συγκέντρωση και ανάλυση των αναγκαίων πληροφοριακών δεδομένων.

Ιδιαίτερα αναγκαία είναι η δουλειά αυτή για την μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση που φιλοδοξεί να δραστηριοποιηθεί στις εξαγωγές, αφού γι’αυτήν οι ξένες αγορές είναι terra incognita.

Μερικές πηγές γενικής πληροφόρησης για αγορές του εξωτερικού, στις οποίες μπορούν να αποταθούν οι ενδιαφερόμενοι, είναι οι παρακάτω:

 • Τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Γραφεία Ο.Ε.Υ.) του υπ. Εξωτερικών ανά τον κόσμο. Κύρια αποστολή των Γραφείων ΟΕΥ είναι η πληροφόρηση και συμπαράσταση των ελληνικών επιχειρήσεων στις χώρες αρμοδιότητάς τους. Η ιστοσελίδα www.agora.mfa.gr  του υπ. εξωτερικών τροφοδοτείται κυρίως από τα Γραφεία ΟΕΥ και διαθέτει μεγάλο πλούτο πληροφοριακού υλικού για πολλές χώρες του κόσμου. Τα Γραφεία ΟΕΥ απαντούν φυσικά και σε συγκεκριμένα ερωτήματα των ελληνικών επιχειρήσεων.
 • Η Enterprise Greece (πρώην ΟΠΕ + Ελληνικές Επενδύσεις), κρατικός οργανισμός του οποίου κύρια αποστολή είναι η προώθηση των ελληνικών εξαγωγών, καθώς και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Ιστοσελίδα www.enterprisegreece.gov.gr ,
 • Τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. ξένων πρεσβειών στην Ελλάδα,
 • Τα Μεικτά Ελληνο + (χώρα) επιμελητήρια. Π.χ. ελληνογερμανικό, ελληνοαμερικανικό κ.ο.κ.,
 • Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ),http://www.pse.gr/
 • Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Β. Ελλάδος (ΣΕΒΕ), https://www.seve.gr/
 • Το portal εξαγωγών www.exportgate.gr

Πέρα από τις παραπάνω πηγές, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ψάξουν το διαδίκτυο για  οτιδήποτε σχετικό με τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις στην ξένη αγορά που στοχεύουν.

Αρχής γενομένης από τυχόν ιστοσελίδες των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, με την βοήθεια του διαδικτύου ή και μέσω των Γραφείων ΟΕΥ, θα πρέπει να αναζητήσουν στοιχεία πληροφόρησης, όπως ανακοινώσεις τύπου, δημοσιεύματα στον τύπο, ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, παρουσιάσεις προϊόντων, πληροφορίες για διαφημιστικές εκστρατείες και προβολή προϊόντων, πληροφορίες για τιμές,  για τυχόν ευρεσιτεχνίες, για συμμετοχή σε διαγωνισμούς κ.ο.κ.

Επίσης, με την ευκαιρία κάποιας επιτόπιας επίσκεψης, π.χ. στα πλαίσια μιας εμπορικής αποστολής ή μιας επίσκεψης σε κλαδική έκθεση ή με οποιαδήποτε άλλη ευκαιρία, θα πρέπει να επιδιώξουν προσωπικές συναντήσεις και συζητήσεις με ανθρώπους της αγοράς, όπως διανομείς και  προμηθευτές των ανταγωνιστών και να συμμετάσχουν σε τυχόν σεμινάρια, συνέδρια ή άλλες παρεμφερείς εκδηλώσεις.

Πρωτογενής έρευνα

Πέρα από τις παραπάνω ενέργειες αναζήτησης πληροφοριών, οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν, με λίγα έως και καθόλου χρήματα, να εφαρμόσουν και πρωτογενή έρευνα, προκειμένου να πληροφορηθούν π.χ. για τις απόψεις των καταναλωτών προϊόντων των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα για τις επιδόσεις τους στους επί μέρους παράγοντες σύγκρισης.

Στην παρακάτω ιστοσελίδα, οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν στοιχεία για 21 διαδικτυακές επιχειρήσεις, οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες πρωτογενούς έρευνας, μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων. Τουλάχιστον μία από αυτές, η Typeform, είναι η πρώτη στον κατάλογο της ιστοσελίδας, διαθέτει μάλιστα ελεύθερα μια απλοποιημένη έκδοση του λογισμικού της.

https://mopinion.com/top-21-best-online-survey-software-and-questionnaire-tools-an-overview/

Στην επόμενη ανάρτησή μας θα αρχίσουμε με το τρίτο μέρος του εγχειριδίου, στο οποίο θα παρουσιάσουμε την διαμόρφωση των πολιτικών μάρκετινγκ (το μείγμα μάρκετινγκ), με τις οποίες πλέον η επιχείρηση θα προσπαθήσει να υλοποιήσει τους στόχους της.

Γιάννης Παπαδημητρίου                                                                                                                     25/2/2019

Υ.Γ.                                                                                                                                                   Η παρούσα ανάρτηση, όπως και οι προηγούμενες πάνω σε θέματα μάρκετινγκ και εξαγωγών, προέρχεται από μπροσούρα-εγχειρίδιο, με θέμα «Εξαγωγές για την Μικρομεσαία Ελληνική Επιχείρηση» που επεξεργάζεται ο γράφων.

[1] Σαν κλάδοι οικονομίας θεωρούνται οι ομάδες επιχειρήσεων που ικανοποιούν μια συγκεκριμένη ανάγκη ή επιθυμία των αγοραστών, όπως π.χ. η αυτοκινητοβιομηχανία (ανάγκη/επιθυμία μετακίνησης), η κλωστοβιομηχανία, η υφαντουργία, η βιομηχανία τροφίμων, ο κλάδος των σούπερ μάρκετ κ.ο.κ.

 

Οι ανταγωνιστές Ι

Όπως είδαμε σε προηγούμενη ανάρτηση, στο μικροπεριβάλλον της επιχείρησης συγκαταλέγονται οι παράγοντες: αγοραστές, ανταγωνιστές, ενδιάμεσοι, προμηθευτές και το κοινό. Από αυτούς οι κρισιμότεροι είναι οι δύο πρώτοι, οι αγοραστές και οι ανταγωνιστές.

Οι δύο αυτοί παράγοντες του μικροπεριβάλλοντος της επιχείρησης επηρεάζουν, περισσότερο από κάθε άλλον, την πορεία της, γι’αυτό και είναι κατά κανόνα αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής και επισταμένης έρευνας και ανάλυσης των δεδομένων τους.

Σε προηγούμενη ανάρτηση αναφερθήκαμε στους αγοραστές. Σήμερα είναι η σειρά των ανταγωνιστών.

Ποια επιχείρηση δεν θα ήταν ευτυχής, αν δεν είχε ανταγωνιστές στην αγορά που δραστηριοποιείται ή που σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί! Κάτι τέτοιο, βέβαια, πρέπει να θεωρείται μάλλον ουτοπία. Ακόμη και σε μια αγορά-θύλακα μπορεί να υπάρχουν κάποιοι ανταγωνιστές και αν δεν υπάρχουν προσωρινά θα εμφανιστούν με βεβαιότητα κάποια στιγμή αργότερα.

Το καλύτερο που έχει να κάνει λοιπόν μια επιχείρηση είναι να θεωρήσει δεδομένη την ύπαρξη ανταγωνιστών και να προσπαθήσει το καλύτερο. Προϋπόθεση για το καλύτερο  είναι η επισταμένη μελέτη και ανάλυση των δεδομένων των ανταγωνιστών. Η μελέτη πρέπει να είναι συνεχής, γιατί και οι εξελίξεις στην αγορά είναι συνεχείς και απαιτούν επαγρύπνηση και γρήγορη προσαρμογή.

Η προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες ανταγωνισμού είναι αναγκαία για όλες τις επιχειρήσεις. Για τις μικρές όμως ίσως είναι πιο επιτακτική αυτή η ανάγκη, αφού οι άμυνές τους λόγω μεγέθους, είναι, λογικά, λιγότερο ανθεκτικές.

 

Αντικείμενο της μελέτης ανταγωνισμού

Η μελέτη ανταγωνισμού (competitor analysis), είναι από τα πιο σημαντικά κεφάλαια ενός προγράμματος μάρκετινγκ. Για να αποκτήσει ή να διατηρήσει μια επιχείρηση κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια αγορά είναι απόλυτα απαραίτητο να γνωρίζει καλά τους ανταγωνιστές της. Άλλωστε, με την μελέτη ανταγωνισμού θα φανούν και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της επιχείρησης, αν υπάρχουν.

Με την μελέτη ανταγωνισμού η επιχείρηση επιδιώκει να εντοπίσει κατ’αρχήν τους ανταγωνιστές της. Να συγκεντρώσει και να αναλύσει πληροφόρηση για κάθε πτυχή της ύπαρξης, της λειτουργίας και της δραστηριότητάς τους, καθώς και για τα προϊόντα τους, όπως και για ποια ανάγκη/επιθυμία των αγοραστών ικανοποιούν αυτά τα προϊόντα. Θα πρέπει, τέλος, να συγκριθεί μαζί τους για να διαπιστώσει που κινείται σε σχέση με το  ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Κεντρικής σημασίας στην διαδικασία αυτή είναι ο εντοπισμός των δυνατών και αδύνατων πλευρών (δυνάμεων και αδυναμιών) κάθε ανταγωνιστή, συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας της επιχείρησης, καθώς και η σύγκριση μεταξύ τους.

Με βάση τα ευρήματα της μελέτης, θα είναι σε θέση η επιχείρηση να αποφασίσει για το πώς και με ποια στρατηγική θα διατηρήσει ή και θα ισχυροποιήσει την θέση της σε μια υπάρχουσα αγορά ή θα επιχειρήσει να διεισδύσει και να εδραιωθεί σε μια νέα αγορά, όπως π.χ. σε μια αγορά του εξωτερικού.

Τα επί μέρους ζητήματα, λοιπόν, που πρέπει να καλύψει η μελέτη του ανταγωνισμού, είναι:

 • Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές
 • Ποιους στόχους επιδιώκουν
 • Ποιες στρατηγικές εφαρμόζουν για την επίτευξη των στόχων τους
 • Ποιες είναι οι δυνατές και οι αδύνατες πλευρές (δυνάμεις και αδυναμίες) των ανταγωνιστών και της ίδιας της επιχείρησης
 • Επισκόπηση των εξελίξεων και οι μελλοντικές προοπτικές στην αγορά

 

Εντοπισμός των ανταγωνιστών

Το πρώτο βήμα για την μελέτη του ανταγωνισμού είναι ο εντοπισμός των ανταγωνιστών και συγκεκριμένα:

 • Των άμεσων ανταγωνιστών. Άμεσοι ανταγωνιστές είναι επιχειρήσεις που στοχεύουν με το ίδιο προϊόν  στο ίδιο τμήμα αγοράς (στους ίδιους αγοραστές), με την επιχείρηση. Προκειμένου, π.χ., για μια ελληνική επιχείρηση που προσφέρει έξτρα παρθένο ελαιόλαδο στην αγορά της Νέας Υόρκης, άμεσοι ανταγωνιστές είναι άλλες αντίστοιχες ελληνικές, ιταλικές, ισπανικές κλπ. επιχειρήσεις.
 • Των πιθανών νέων ανταγωνιστών. Αυτές είναι επιχειρήσεις που προς το παρόν δεν είναι στην αγορά, είναι όμως πιθανό να εμφανιστούν στο μέλλον. Σε σχέση π.χ. με το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο στην Νέα Υόρκη,  πρόκειται για άλλες επιχειρήσεις που θα εμφανιστούν και θα προσφέρουν τον ίδιο τύπο ελαιολάδου.
 • Των προμηθευτών υποκατάστατων προϊόντων. Εδώ ο λόγος είναι για επιχειρήσεις που ικανοποιούν την ίδια ανάγκη με ένα κάπως διαφορετικό, αλλά της ίδας γενικής κατηγορίας προϊόν. Π.χ. σε σχέση και πάλι με το ελαιόλαδο στην Νέα Υόρκη, υποκατάστατα είναι άλλα έλαια, που πλησιάζουν ως προς ένα βαθμό το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.

Για μια μικρομεσαία επιχείρηση, ανάλογα και με την φύση του προϊόντος της, η μελέτη ανταγωνισμού θα είναι αρκετό να επεκταθεί στους 2-4 κυριότερους ανταγωνιστές στο τμήμα αγοράς που στοχεύει ή επέλεξε να στοχεύσει.

 

Οι στόχοι που επιδιώκουν οι ανταγωνιστές

Οι στόχοι που επιδιώκουν οι επιχειρήσεις στην αγορά εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Το μέγεθος της επιχείρησης, η οικονομική της ευρωστία, οι φιλοδοξίες της διοίκησής της, το μέγεθος της αγοράς, ο ρυθμός ανάπτυξής της, οι επικρατούσες σε αυτή ανταγωνιστικές συνθήκες, είναι μερικοί από αυτούς.

Συνήθως, σαν βασικός στόχος αναφέρεται η μεγιστοποίηση του κέρδους. Η μεγιστοποίηση μπορεί να επιδιώκεται βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα.  Σε κάποιες περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις επιλέγουν, αντί της μεγιστοποίησης, μια λογική κερδοφορία.

Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να επιδιώκουν ένα μείγμα περισσότερων στόχων. Μπορεί π.χ. να συνδυάζουν μια λογική κερδοφορία με την αύξηση του μεριδίου αγοράς, την τεχνολογική ανάπτυξη, την εισαγωγή τεχνολογικά καινοτόμων προϊόντων, την βελτίωση της εξυπηρέτησης, την καλύτερη δυνατή ρευστότητα κ.ά.

Όσο μεγαλύτερη είναι μια επιχείρηση, τόσο πιο περίπλοκο μπορεί να είναι το μείγμα στόχων που επιδιώκει, στα πλαίσια πάντα των σύγχρονων αγορών που διακρίνονται για την ύπαρξη έντονου ανταγωνισμού.

Η μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση που φιλοδοξεί να επεκταθεί σε ξένες αγορές, το πιο λογικό είναι να έχει σαν κύριο στόχο, σε μια πρώτη φάση τουλάχιστον, την διείσδυση και εδραίωσή της, την κατάκτηση δηλαδή ενός μεριδίου, στις υπό στόχευση αγορές. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, θα πρέπει οπωσδήποτε να μελετήσει και να έχει υπόψη της τους στόχους που επιδιώκουν οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις στις αγορές αυτές, γιατί έτσι θα είναι σε θέση ενδεχόμενα να εκτιμήσει εάν και πως θα αντιδράσουν στην προσπάθεια εισόδου ενός νέου ανταγωνιστή[1].

 

Οι εφαρμοζόμενες από τους ανταγωνιστές στρατηγικές

Οι στρατηγικές είναι άμεσα συνδεδεμένες με τους στόχους, αφού πρόκειται για τον τρόπο που σχεδιάζει μια επιχείρηση να τους πετύχει.

Στην σχετική βιβλιογραφία, αυτό που έχει επικρατήσει και είναι συνολικά αποδεκτό είναι το σύστημα των τριών γενικών στρατηγικών που έχει περιγράψει ο Αμερικανός Michael Porter, στο βιβλίο του “Competitive Strategy” (1998).

Οι στρατηγικές αυτές είναι:

 • Ηγεσίας κόστους
 • Διαφοροποίησης
 • Εστίασης

 

Στρατηγική ηγεσίας κόστους

Με την στρατηγική αυτή η επιχείρηση απευθύνεται στο σύνολο της αγοράς, χωρίς τμηματοποιήσεις, εφαρμόζοντας πολιτική ελαχιστοποίησης του κόστους και κατ’επέκταση χαμηλών τιμών. Το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα είναι προφανώς η χαμηλή τιμή, η οποία αποτελεί και την άμυνά της έναντι επίδοξων ανταγωνιστών. Σαν παραδείγματα μπορεί να αναφέρει κανείς στην Ελλάδα την Lidl, την My Market, την Σκλαβενίτης και στις ΗΠΑ την Walmart.

Στρατηγική διαφοροποίησης

Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση επιδιώκει την διαφοροποίηση του προϊόντος της, μέσα από την δημιουργία μιας αποκλειστικότητας, όπως π.χ. με την δημιουργία επωνυμίας προϊόντος  (brand name), με ευρεσιτεχνίες, την αποκλειστική εκμετάλλευση μιας πρώτης ύλης που σπανίζει (π.χ. τα κοιτάσματα κάποιου σπάνιου ορυκτού κλπ.), τεχνολογικών ή άλλων πλεονεκτημάτων κ.ά.

Στρατηγική εστίασης

Τέλος, με την στρατηγική εστίασης, η επιχείρηση, μέσα από τμηματοποίηση της ευρείας αγοράς, επιδιώκει να εντοπίσει μια συγκεκριμένη ομάδα αγοραστών, της οποίας την κοινή ανάγκη/επιθυμία ικανοποιεί το προϊόν της. Στην σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικονομία είναι ίσως η περισσότερο εφαρμοζόμενη στρατηγική. Σε κάθε περίπτωση είναι η, κατά κανόνα, πλέον ενδεδειγμένη στρατηγική για μια μικρομεσαία επιχείρηση.

 

Στην επόμενη ανάρτηση θα συνεχίσουμε με το δεύτερο μέρος του θέματος «Ανταγωνιστές» και συγκεκριμένα με την ανάδειξη των δυνάμεων και αδυναμιών των ανταγωνιζόμενων επιχειρήσεων σε μια αγορά (των ανταγωνιστών και της επιχείρησης), την επισκόπηση των εξελίξεων στην συγκεκριμένη αγορά, καθώς και  με τις πηγές άντλησης πληροφόρησης για τους ανταγωνιστές.

Γιάννης Παπαδημητρίου

8/1/2019

Υ.Γ.

Η παρούσα ανάρτηση, όπως και οι προηγούμενες πάνω σε θέματα μάρκετινγκ και εξαγωγών, προέρχεται από μπροσούρα-εγχειρίδιο, με θέμα «Εξαγωγές για την Μικρομεσαία Ελληνική Επιχείρηση» που επεξεργάζεται ο γράφων.

 

[1] Χαρακτηριστικό παράδειγμα αντίδρασης στην είσοδο νέου ανταγωνιστή είναι η περίπτωση της Ιταλίας.  Όταν η Ελλάδα επρόκειτο να γίνει πλήρες μέλος της ΕΟΚ (νυν ΕΕ), η Ιταλία επιδίωξε και πέτυχε για τα νωπά ροδάκινα μεταβατική περίοδο προστασίας 7 ετών, η οποία συνέβαλε, σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες, ώστε η Ελλάδα να στραφεί στην κονσερβοποίηση του προϊόντος, χάνοντας μεγάλο ποσοστό της αγοράς του νωπού στην ΕΕ, ευτυχώς όμως κατακτώντας την διεθνή αγορά στο κονσερβοποιημένο.

Τοποθέτηση προϊόντος στην αγορά II

Στην προηγούμενη ανάρτησή μας αναλύσαμε τι είναι τοποθέτηση προϊόντος. Διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για την διαδικασία κατά την οποία η επιχείρηση προσπαθεί να δημιουργήσει στο μυαλό των αγοραστών που συνιστούν το τμήμα αγοράς που επέλεξε για στόχευση, την αντίληψη που αυτή επιθυμεί για το προϊόν της, σε σχέση με τα αντίστοιχα προϊόντα των ανταγωνιστών της.

Στην διαμόρφωση της εικόνας που προσπαθεί η επιχείρηση να εμφυτεύσει στο μυαλό των αγοραστών, αποφασιστικής σημασίας είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που διαφοροποιούν θετικά το προϊόν της σε σχέση με τα ανταγωνιστικά προϊόντα. Πρόκειται για τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της επιχείρησης στην συγκεκριμένη αγορά.

Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι για να διεισδύσουν και να εδραιωθούν σε μια αγορά με το προϊόν τους πρέπει αυτό να διαθέτει κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, δηλαδή κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που να το κάνει να ξεχωρίζει από εκείνα των ανταγωνιστών τους και, ταυτόχρονα, να σημαίνει κάτι θετικό, ένα πλεονέκτημα, μια ιδιαίτερη αξία για τους αγοραστές για να το προτιμούν.

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα αποτελούν την βάση πάνω στην οποία οι επιχειρήσεις κτίζουν για να διαμορφώσουν την τοποθέτηση του προϊόντος τους (product positioning), την οποία και θα προσπαθήσουν με κάθε επικοινωνιακό μέσο να περάσουν και να εδραιώσουν στο μυαλό των αγοραστών.

Κατά την διαμόρφωση της τοποθέτησης προϊόντος, οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και τα προϊόντα τους βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της επιχείρησης. Είναι προφανές, ότι αν δεν υπήρχε ανταγωνισμός, δεν θα υπήρχε η ανάγκη για τοποθέτηση προϊόντος.

Είναι λογικό και θεμιτό να προσπαθεί μια επιχείρηση να αποφύγει όσο μπορεί την ύπαρξη ανταγωνιστών στην αγορά που στοχεύει. Ωστόσο, η επιδίωξη αυτή  πρέπει να θεωρείται μάλλον ουτοπία. Γιατί, ακόμη και σε μια αγορά-θύλακα μπορεί να υπάρχουν κάποιοι ανταγωνιστές και αν δεν υπάρχουν προσωρινά θα εμφανιστούν με βεβαιότητα κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα.

Για μια πετυχημένη τοποθέτηση προϊόντος βασική προϋπόθεση είναι η πολύ καλή γνώση των ανταγωνιστών και των προϊόντων τους. Δεν είναι τυχαίο ότι ο παράγοντας, ανταγωνιστές, του εξωτερικού μικροπεριβάλλοντος της επιχείρησης, μαζί με τον άλλο παράγοντα, αγοραστές, είναι από εκείνους που ενδιαφέρουν περισσότερο και ερευνώνται συστηματικότερα και σε μεγαλύτερο βάθος, κατά την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης.

Για την μελέτη του ανταγωνισμού, έχουν καθιερωθεί και χρησιμοποιούνται ευρέως ορισμένες μέθοδοι και εργαλεία έρευνας και ανάλυσης, όπως η μελέτη ανταγωνιστών (competitor analysis), στην οποία θα αναφερθούμε σε επικείμενη ανάρτηση και η ανάλυση SWOT, την οποία έχουμε παρουσιάσει ήδη σε προηγούμενη ανάρτηση σε αυτό το μπλόγκ.

Έρευνα ανταγωνιστών

 Με την μελέτη ανταγωνιστών (competitor analysis), η επιχείρηση επιδιώκει να συγκεντρώσει και να αναλύσει πληροφόρηση για κάθε πτυχή της ύπαρξης, της λειτουργίας, της δραστηριότητας και φυσικά των προϊόντων των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.

Για την μελέτη αυτή, οι επιχειρήσεις συνήθως επιλέγουν από το σύνολο, 3-5 ανταγωνιστές τους και προβαίνουν σε συγκριτικές μελέτες και αναλύσεις. Η σύγκριση πραγματοποιείται στην βάση κριτηρίων  που κατά κανόνα αποτελούν γενικά αποδεκτούς παράγοντες επιτυχίας στην συγκεκριμένη αγορά, όπως π.χ. η τιμή, η ποιότητα, η εξυπηρέτηση, το δίκτυο διανομής κλπ. Οι παράγοντες αυτοί  σταθμίζονται ανάλογα με την σχετική σημαντικότητά τους, με σύνολο το 1 ή το 100%.

Ακολούθως σε ένα πίνακα με ανάλογες στήλες καταχωρίζονται οι βαθμολογίες που απονέμονται σε κάθε ανταγωνιστή (και στην επιχείρηση), με ανώτερο βαθμό π.χ. το 10, και λαμβάνοντας υπόψη την στάθμιση των κριτηρίων εξάγονται συμπεράσματα κατά ανταγωνιστή και κριτήριο και συνολικά.

Συμπληρωματικά ή και μεμονωμένα, στην έρευνα για τους ανταγωνιστές χρησιμοποιείται και η ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) . Η αναφορά στην ανάλυση SWOT σε προηγούμενη ανάρτησή μας σε αυτό το μπλόγκ έγινε στα πλαίσια της μελέτης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης.  Στο εσωτερικό περιβάλλον η ανάλυση αναζητεί να εντοπίσει τις  δυνατές και τις αδύνατες πλευρές της επιχείρησης, ενώ στο εξωτερικό τις προσφερόμενες ευκαιρίες και τους τυχόν ελλοχεύοντες κινδύνους.

Στην έρευνα για τους ανταγωνιστές, η ανάλυση SWOT πραγματοποιείται συγκριτικά για την επιχείρηση και τους ανταγωνιστές της. Η σύγκριση γίνεται με την βοήθεια πίνακα, στον οποίο προβλέπονται, οριζόντια, 4 πεδία, ένα για κάθε κατηγορία παραγόντων της ανάλυσης SWOT, δηλαδή ένα για τις δυνάμεις, ένα για τις αδυναμίες, ένα για τις ευκαιρίες και ένα για τους κινδύνους, και κάθετα, μία στήλη με τους παράγοντες, άλλη μία για την επιχείρηση και άλλες τόσες, όσοι και οι υπό μελέτη ανταγωνιστές. Οι παράγοντες σταθμίζονται κατά πεδίο, ανάλογα με την σημαντικότητά τους, με σύνολο το 1 ή το 100%.

Για κάθε πεδίο επιλέγονται παράγοντες που κατά την επιχείρηση είναι οι πιο σημαντικοί γι’αυτήν, οι οποίοι βαθμολογούνται και συγκρίνονται με τους αντίστοιχους των ανταγωνιστών,  επιτρέποντας κατ’αυτό τον τρόπο την εξαγωγή συγκεκριμένων συμπερασμάτων.

Από τις δύο αυτές αναλύσεις θα προκύψει η απαραίτητη πληροφόρηση για τον στρατηγικό σχεδιασμό διείσδυσης και εδραίωσης του προϊόντος της επιχείρησης στην υπό στόχευση αγορά. Ο σχεδιασμός δεν είναι άλλος από την τοποθέτηση προϊόντος (product positioning) στην υπό στόχευση αγορά, η οποία, όπως προλέχθηκε, θα υπαγορεύσει και την διαμόρφωση των πολιτικών μάρκετινγκ (μείγμα μάρκετινγκ), για την υλοποίησή της.

Τρόποι τοποθέτησης προϊόντος

Η πληροφόρηση από τις παραπάνω αναλύσεις θα υποδείξει και τον ή τους τρόπους που προσφέρονται περισσότερο για να χρησιμεύσει ως βάση για την τοποθέτηση προϊόντος της επιχείρησης.

Ορισμένοι συχνά χρησιμοποιούμενοι τρόποι τοποθέτησης προϊόντος, είναι οι εξής:

 • τοποθέτηση με βάση κάποιο χαρακτηριστικό του προϊόντος
 • τοποθέτηση με βάση την κατηγορία του προϊόντος
 • τοποθέτηση με βάση τον ανταγωνιστή
 • τοποθέτηση με βάση την ποιότητα
 • τοποθέτηση με βάση την χρήση ή την εφαρμογή του προϊόντος
 • τοποθέτηση με βάση τα οφέλη για τον αγοραστή
 • τοποθέτηση με βάση τον χρήστη

 

Δήλωση τοποθέτησης (positioning statement)

Μετά την λήψη απόφασης για την τοποθέτηση προϊόντος, οι καλά οργανωμένες επιχειρήσεις διατυπώνουν την δήλωση τοποθέτησης, στην οποία περιγράφεται το προϊόν, τα πλεονεκτήματά του και οι διαφορές του με τα ανταγωνιστικά προϊόντα.

Η δήλωση τοποθέτησης αποτελεί εσωτερικό έγγραφο και υπέχει θέση κατά κάποιο τρόπο οδικού χάρτη. Όλα τα τμήματα και τα στελέχη πρέπει να είναι ενήμερα και οποιαδήποτε απόφαση ή δράση τους να είναι εναρμονισμένη με τα προβλεπόμενα στην δήλωση τοποθέτησης.

Μια τέτοια δήλωση τοποθέτησης περιέχει κατά κανόνα τα εξής στοιχεία:

 • περιγραφή της υπό στόχευση αγοράς (με την έννοια του μάρκετινγκ, δηλαδή περιγραφή των χαρακτηριστικών των αγοραστών, στους οποίους στοχεύει το προϊόν),
 • η ανάγκη/επιθυμία που ικανοποιεί ή η ευκαιρία στην οποία ανταποκρίνεται,
 • η επωνυμία του,
 • η γενικότερη κατηγορία στην οποία ανήκει το προϊόν,
 • το κύριο πλεονέκτημα του προϊόντος, ο λόγος για τον οποίο πρέπει να το προτιμήσουν οι αγοραστές,
 • σύγκριση με το ή τα κυριότερα ανταγωνιστικά προϊόντα και πως διαφοροποιείται (πως είναι καλύτερο) σε σχέση με αυτά.

Στην επόμενη ανάρτηση θα παρουσιάσουμε  το θέμα «Διαδικασία λήψης απόφασης για αγορά από τον αγοραστή».

Γιάννης Παπαδημητρίου                                                                                                                    25/6/2018

Υ.Γ.

Η παρούσα ανάρτηση, όπως και οι προηγούμενες πάνω σε θέματα μάρκετινγκ και εξαγωγών, προέρχεται από μπροσούρα-εγχειρίδιο, με θέμα «Εξαγωγές για την Μικρομεσαία Ελληνική Επιχείρηση» που επεξεργάζεται ο γράφων

 

Αγορά-θύλακας (market niche)  

Πολλές φορές, για μια μικρομεσαία επιχείρηση, η πιο αποτελεσματική προσέγγιση εισόδου σε μια νέα αγορά είναι η αναζήτηση, στα πλαίσια της ευρύτερης αγοράς, μιας αγοράς-θύλακα (market niche), στην οποία να μπορεί να εστιάσει και να εξειδικευτεί, αποκτώντας ένα σημαντικό μερίδιό της.

Βασικά χαρακτηριστικά μιας αγοράς-θύλακα είναι (α) ότι είναι μια μικρή αγορά και (β) ότι η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη εξειδίκευση για να την εξυπηρετήσει αποτελεσματικά.

Ο εντοπισμός της κατάλληλης αγοράς-θύλακα απαιτεί σημαντική δουλειά έρευνας και μελέτης, ιδιαίτερα αν πρόκειται για μια αγορά του εξωτερικού.

 

Τι είναι μια αγορά-θύλακας (market niche)

Μια αγορά-θύλακας δεν είναι παρά ένα τμήμα αγοράς που προσδιορίζεται και αυτό με την ίδια διαδικασία που περιγράψαμε προηγούμενα, στο κεφάλαιο περί τμηματοποίησης. Η διαφορά μεταξύ των δύο έγκειται στο γεγονός ότι στην περίπτωση της αγοράς-θύλακα χρησιμοποιούνται περισσότερα και/ή ειδικότερα κριτήρια, ώστε με την βοήθειά τους να επιτευχθεί η κατάτμηση της αγοράς σε μεγαλύτερη ανάλυση και να προκύψουν έτσι τμήματα που να ανταποκρίνονται στην εξειδίκευση που επιδιώκει η επιχείρηση.

Η διαφορά μεταξύ μιας αγοράς-θύλακα και ενός τμήματος αγοράς, είναι απλά το μέγεθος. Το τμήμα αγοράς είναι μεγάλο και κατά κανόνα προσελκύει πολλούς προμηθευτές, μεταξύ αυτών φυσικά και μεγάλους. Άρα ο ανταγωνισμός είναι μάλλον ισχυρός. Αντίθετα η αγορά-θύλακας είναι μικρή και κατά κανόνα παραβλέπεται από τους μεγάλους προμηθευτές, για κάποιο χρονικό διάστημα τουλάχιστον, ώστε ο ανταγωνισμός, στην χειρότερη των περιπτώσεων, να είναι ηπιότερος και στην καλύτερη μηδαμινός έως και ανύπαρκτος.

Συμπερασματικά, η αγορά-θύλακας αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για μια μικρομεσαία επιχείρηση να επικεντρώσει τις περιορισμένες δυνάμεις της και να εδραιωθεί σε αυτή, κάτι που θα ήταν δύσκολο έως και ακατόρθωτο σε ένα μεγαλύτερο κομμάτι αγοράς, όπου επικρατεί κατά κανόνα εντονότερος ανταγωνισμός.

 

Αγορά-θύλακας και εξαγωγική δραστηριοποίηση

Προκειμένου για ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας η αγορά-θύλακας προσφέρεται σαν ένα είδος προγεφυρώματος για την κατάκτηση της ξένης αγοράς. Ειδικά για μια μικρομεσαία επιχείρηση η εξασφάλιση ενός τέτοιου προγεφυρώματος αποτελεί ένα κρίσιμο πρώτο βήμα. Αφού εδραιωθεί η επιχείρηση στην αγορά-θύλακα θα μπορεί αργότερα με κάποια άνεση να προσπαθήσει να επεκταθεί πέρα από αυτή, στην ευρύτερη  ή και σε άλλες αγορές-θύλακες της αγοράς της ξένης χώρας.

Για παράδειγμα, η ομογενειακή αγορά τροφίμων και ποτών στις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ μπορεί να εκληφθεί σαν μια αγορά-θύλακας στα πλαίσια της ευρύτερης αμερικανικής αγοράς τροφίμων, που προσδιορίζεται, εκτός από γεωγραφικά, δημογραφικά, αγοραστική δύναμη κλπ.  και με κριτήρια πολιτισμικά (εξειδίκευση λόγω εθνικότητας σε αντίστοιχες ποικιλίες τροφίμων και ποτών, γεύσεις κ.ο.κ.).

Για έναν Έλληνα εξαγωγέα τροφίμων και ποτών η ομογενειακή αγορά στις ΗΠΑ θεωρείται επέκταση της ελληνικής. Και, κατά κανόνα, δεν εκλαμβάνεται ως προγεφύρωμα για διείσδυση στην ευρύτερη αμερικανική αγορά. Δυστυχώς, η εξαγωγική του προσπάθεια φθάνει μέχρι εκεί.

Για άλλους προμηθευτές, ωστόσο, π.χ. για έναν Δανό ή έναν Ολλανδό, οι οποίοι αναζητούν να τοποθετήσουν π.χ. την «φέτα» τους, όπως δυστυχώς επιτρέπεται στις ΗΠΑ να αποκαλούνται τα άσπρα μαλακά τυριά που μοιάζουν εξωτερικά με την ελληνική φέτα, η μελετημένη προσέγγιση εισόδου απαιτεί εξειδίκευση στην ομογενειακή αγορά (ελληνικές ή ελληνίζουσες επωνυμίες, ειδικές συσκευασίες, διαφημιστικά μηνύματα κλπ.) , την οποία θεωρούν σαν μια από περισσότερες αγορές-θύλακες ή και σαν προγεφύρωμα για την επέκτασή τους στην ευρύτερη αμερικανική αγορά για την «φέτα» τους, εκμεταλλευόμενοι έτσι τον υψηλό βαθμό αναγνωρισιμότητας του ελληνικού προϊόντος διεθνώς.

 

 Προϋποθέσεις επιλογής μιας αγοράς-θύλακα ως αγοράς-στόχου

 Εφαρμόζοντας τα κατάλληλα κριτήρια, σχεδόν όλες οι αγορές μπορούν να κατατμηθούν στον βαθμό που απαιτείται, ώστε τα τμήματα αγοράς που θα προκύψουν να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της επιχείρησης.

 Ωστόσο, μια αγορά-θύλακας (market niche) για να επιλεγεί ως αγορά-στόχος από την επιχείρηση, πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις[1], δηλαδή:

 • Να διαθέτει ικανό μέγεθος, αλλά και την αναγκαία αγοραστική δύναμη, ώστε να υπάρχει το περιθώριο για πραγματοποίηση κερδών από την επιχείρηση.
 • Να διαθέτει προοπτικές παραπέρα ανάπτυξης.
 • Να μην είναι ελκυστική για μεγάλους προμηθευτές.
 • Η επιχείρηση να διαθέτει τους απαραίτητους πόρους και δεξιότητες να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά τις ανάγκες/επιθυμίες των αγοραστών της.
 • Η επιχείρηση να προσπαθήσει να δημιουργήσει περιβάλλον εμπιστοσύνης με τους αγοραστές που αποτελούν την αγορά-θύλακα, για να μπορέσει έτσι να αποτρέψει ενδεχόμενες προσπάθειες εισόδου ισχυρότερων ανταγωνιστών.

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της επιλογής μιας αγοράς-θύλακα ως αγοράς-στόχου

Πλεονεκτήματα

Η δραστηριοποίηση σε μια αγορά-θύλακα είναι συνδεδεμένη με πλεονεκτήματα, ειδικά για μια μικρομεσαία επιχείρηση, όπως:

 • Κατά κανόνα επικρατεί ήπιος έως ανύπαρκτος ανταγωνισμός, γεγονός που κάνει ευκολότερη την διείσδυση και εδραίωση.
 • Το μικρό μέγεθος διευκολύνει την επιχείρηση να μελετήσει αποτελεσματικότερα τις ανάγκες/επιθυμίες της αγοράς και να αποκτήσει την απαραίτητη εξειδίκευση για την ικανοποίησή τους.
 • Η επιχείρηση μπορεί, επίσης, ευκολότερα να δημιουργήσει στενούς δεσμούς με τους αγοραστές, να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο και να καταστεί έτσι δυνατός παίκτης στην αγορά-θύλακα, στοιχείο που μπορεί να λειτουργήσει αποθαρρυντικά στην είσοδο νέων ανταγωνιστών.
 • Έχοντας καλύτερη συνολική αντίληψη της αγοράς, λόγω του μικρού μεγέθους της, η επιχείρηση μπορεί να εκπονήσει ένα πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα επικοινωνίας και πληροφόρησης σχετικά με τα πλεονεκτήματα του προϊόντος της.
 • Τα περιθώρια κέρδους σε μια αγορά-θύλακα είναι κατά κανόνα υψηλότερα, γιατί οι αγοραστές θεωρούν ότι η επιχείρηση τους προσφέρει την καλύτερη λύση στην ανάγκη/επιθυμία τους και βλέπουν την τιμή σαν δεύτερης σημασίας κριτήριο στην λήψη απόφασης για αγορά.
 • Με την καλή γνώση της αγοράς, την προηγμένη εξειδίκευση και την προσπάθεια για διατήρηση του σημαντικού μεριδίου αγοράς η επιχείρηση αισθάνεται εντονότερη την ανάγκη να ερευνά και να επιφέρει βελτιώσεις στο προϊόν και γενικά να εμπλουτίζει τις δεξιότητές της.

 

Μειονεκτήματα

Το πιο σημαντικό μειονέκτημα της επιλογής μιας αγοράς-θύλακα συνδέεται με το μικρό μέγεθος της αγοράς που σημαίνει ότι η επιχείρηση μπορεί να διατρέξει κίνδυνο π.χ. στην περίπτωση αρνητικών εξελίξεων στην οικονομία, επιδείνωσης των συνθηκών ανταγωνισμού, με την εμφάνιση π.χ. ισχυρότερων παικτών στην αγορά-θύλακα ή σημαντικής επιδείνωσης των παραμέτρων του εξωτερικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Οι παραπάνω πιθανές δυσμενείς εξελίξεις μπορούν βέβαια να αμβλυνθούν, αν η επιχείρηση δεν αρκεστεί στην αγορά-θύλακα που κατέκτησε και δεν την εκμεταλλευτεί, όπως εμείς προτείνουμε, σαν προγεφύρωμα για την επέκτασή της στην ευρύτερη αγορά ή σε άλλες αγορές-θύλακες της ίδιας ευρύτερης αγοράς, με διαφοροποιημένες εκδοχές του προϊόντος της.

 

Παραδείγματα αγορών-θυλάκων

Στην οικονομική πραγματικότητα θα συναντήσει κανείς άπειρα παραδείγματα αγορών-θυλάκων, τα οποία γίνονται καθημερινά περισσότερα.

Π.χ., η αμερικανική επιχείρηση κολοσσός Amazon.com για πολλά χρόνια, στην αρχή, πρόσφερε μόνο βιβλία (εξειδίκευση στο βιβλίο), για να διευρύνει αργότερα δραματικά τον κατάλογο προσφερόμενων προϊόντων. Εξ’άλλου, η American Express άρχισε και αυτή με μεγάλη εξειδίκευση σε ένα θύλακα-αγοράς, που περιελάμβανε υψηλού εισοδηματικού επιπέδου επαγγελματίες και υψηλά ιστάμενα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων.

Αντίστοιχα παραδείγματα μπορεί να εντοπίσει κανείς και στην ελληνική αγορά. Πολλές επιχειρήσεις άρχισαν εξυπηρετώντας την μικρή αγορά της γειτονιάς τους, όπως π.χ. η ΦΑΓΕ με τα γιαούρτια, ενώ η ΠΛΑΙΣΙΟ ξεκίνησε και αυτή με ένα κατάστημα στην περιοχή του Πολυτεχνείου, στοχεύοντας κυρίως στους φοιτητές και στο διδακτικό προσωπικό του ιδρύματος. Χωρίς, ίσως, να εφαρμόζουν κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο μάρκετινγκ, ο τρόπος που κινήθηκαν ανταποκρίνεται στην επιλογή μιας αγοράς-θύλακα, στην οποία εξειδικεύτηκαν.

Άλλα παραδείγματα μπορούν να εντοπισθούν στους ακόλουθους τομείς:

Στον τουρισμό. Η εξειδίκευση των τουριστικών πρακτόρων και η προσφορά τουριστικών πακέτων είναι μεγάλη. Τα κριτήρια είναι γεωγραφικά (συγκεκριμένες χώρες ή περιοχές του κόσμου), θεματικά (οικολογικά/περιπατητικά, εκπαιδευτικά, εξερευνητικά, ιατρικά κ.ο.κ.) κ.ά.  

Παραγωγή και εμπόριο. Παραγωγή και εμπορία βιολογικών προϊόντων, έπιπλα κ.ά.Στην αγορά των ετοίμων γυναικείων ενδυμάτων, τα υπερμεγέθη ενδύματα αποτελούν ένα θύλακα αγοράς. Το ίδιο μπορεί να πει κανείς και για τα παπούτσια. Υπάρχει π.χ. η αγορά-θύλακας των υπερμεγεθών παπουτσιών, για γυναίκες και κυρίως για άνδρες, παπουτσιών για νοσηλευτές κ.ο.κ.

Υπηρεσίες. Μεγάλη είναι η εξειδίκευση των δικηγόρων σε αγορές-θύλακες, όπως π.χ. για ποινικά θέματα, οικογενειακά, διοικητικά, εμπορικά, εργατικά κ.ά. Αντίστοιχα πολλές εξειδικεύσεις, δηλαδή σε πολλές αγορές-θύλακες στοχεύουν και οι γιατροί, ειδικά στην Ελλάδα.

Πωλήσεις μέσω ιστοσελίδων. Το μεγάλο παράδειγμα της Amazon που άρχισε με τα βιβλία, προσπαθούν σήμερα να μιμηθούν εκατομμύρια ιστοσελίδες σε όλο τον κόσμο, εξειδικευόμενες σε διάφορους τομείς, από φάρμακα, και ρούχα μέχρι κρασιά ή και τρόφιμα ή και μόνο ελαιόλαδα, αποσκοπώντας να εξυπηρετήσεουν ομάδες αγοραστών που ενδιαφέρονται για αυτά τα είδη.

Στην επόμενη ανάρτηση θα παρουσιάσουμε το θέμα της τοποθέτησης του προϊόντος στην αγορά (product positioning).

Γιάννης Παπαδημητρίου

24/2/2018

Υ.Γ.

Η παρούσα ανάρτηση, όπως και οι προηγούμενες πάνω σε θέματα μάρκετινγκ και εξαγωγών, προέρχεται από μπροσούρα-εγχειρίδιο, με θέμα «Εξαγωγές για την Μικρομεσαία Ελληνική Επιχείρηση» που επεξεργάζεται ο γράφων

[1] Βλ. Philip Kotler, Marketing Management, 6th Edition, Prentice Hall, σελ. 342

Διαδικασία επιλογής αγοράς-στόχου (market targeting)

Αφού η επιχείρηση έχει ολοκληρώσει την τμηματοποίηση της αγοράς, βάσει των κριτηρίων που επέλεξε, θα πρέπει τώρα να προβεί στην αποτίμηση της ελκυστικότητας κάθε τμήματος και να επιλέξει το ή τα πλέον υποσχόμενα τμήματα (target markets) για το ή τα προϊόντα της, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και τις δυνατότητές της.

Κατ’αρχήν, η επιλογή ενός ή περισσότερων τμημάτων θα εξαρτηθεί από τα εξής:

 • από το αν η επιχείρηση στοχεύει σε μια νέα αγορά,
 • από τους διαθέσιμους πόρους της (σε στελέχη και χρήματα), και τέλος
 • και από το μέγεθός της.

Η επιλογή περισσότερων τμημάτων έχει το πλεονέκτημα ότι έτσι διαχέεται ο κίνδυνος τυχόν αποτυχίας σε ένα τμήμα. Από την άλλη πλευρά, όμως, σύμφωνα με την πλειοψηφία των ειδικών, είναι προτιμότερο να επικεντρώσει η επιχείρηση όλες της τις δυνάμεις σε ένα τμήμα και αφού εδραιωθεί σε αυτό να επεκταθεί σιγά-σιγά, με διαφοροποιημένα προϊόντα της και σε άλλα.  Και αυτό, γιατί η διείσδυση σε μια νέα αγορά απαιτεί σημαντικό χρόνο, αλλά και δέσμευση αυξημένων πόρων (σε στελέχη και οικονομικά μέσα).

Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπόψη, για μια μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση που σκοπεύει να επεκταθεί στην αγορά μιας ξένης χώρας, ούτως ή άλλως λόγω και του μικρού της μεγέθους, η προτιμητέα προσέγγιση θα πρέπει να είναι η επικέντρωση της προσπάθειάς της σε ένα τμήμα της αγοράς της ξένης χώρας, στο πλέον υποσχόμενο και αφού εδραιωθεί σε αυτό, η επέκτασή της και σε άλλα.

Για παράδειγμα, μια μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση τροφίμων στις ΗΠΑ, με καλά μελετημένο σχέδιο μάρκετινγκ, θα μπορούσε να επιχειρήσει την διείσδυσή της εστιάζοντας σε ειδικά καταστήματα με κέντρο βάρους στην μεσογειακή διατροφή (γκουρμέ κλπ.), στις βορειανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ (κριτήρια τμηματοποίησης: συνδυασμός είδους καταστήματος και γεωγραφικού) και, αφού εδραιωθεί στο τμήμα αυτό της αγοράς να προσπαθήσει να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές και ενδεχόμενα και άλλους αγοραστές[1].

Η μεθόδευση αυτή συμπίπτει με την προτροπή προς την ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση να εξειδικευτεί σε ένα μικρότερο κομμάτι της ξένης αγοράς, σε ένα θύλακα αγοράς (market niche), όπως λέγεται, όπου ο ανταγωνισμός μπορεί να είναι αντιμετωπίσιμος (ηπιότερος), τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα, επειδή, λόγω του μικρού μεγέθους του τμήματος, δεν έχουν ενδιαφερθεί ακόμη μεγαλύτεροι ανταγωνιστές.

Ύστερα από τα παραπάνω, για καλύτερη κατανόηση του θέματος, θα αναφερόμαστε στην συνέχεια στην επιλογή και επικέντρωση της επιχείρησης σε ένα τμήμα της αγοράς με ένα προϊόν της.

Η επιλογή, λοιπόν, του πλέον υποσχόμενου τμήματος της αγοράς και η στόχευση σε αυτό (target marketing), εξαρτάται, σε γενικές γραμμές, από παράγοντες, όπως:

 • Μέγεθος τμήματος και ρυθμός ανάπτυξής του,
 • Δομική ελκυστικότητα (structural attractiveness),
 • Στόχοι και δυνατότητες της επιχείρησης[2].

Αναλυτικότερα:

1. Μέγεθος τμήματος και ρυθμός ανάπτυξής του

Όσο πιο μεγάλο είναι το μέγεθος της αγοράς του τμήματος, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες της επιχείρησης να πετύχει τους στόχους της. Επίσης, εξ’ίσου σημαντικό κριτήριο, αν όχι σημαντικότερο, είναι ο ρυθμός μεγέθυνσής του.

Η επιχείρηση θα πρέπει να συλλέξει και να αναλύσει διάφορα οικονομικά στοιχεία για κάθε ένα από τα τμήματα αγοράς, στα οποία κατέληξε με την τμηματοποίηση. Τα στοιχεία αυτά είναι π.χ., ο κύκλος εργασιών και ο ρυθμός ανάπτυξής του, το συνολικό δυναμικό πωλήσεων, τα περιθώρια κέρδους, η αγοραστική δύναμη των νυν και πιθανών μελλοντικών αγοραστών, οι μελλοντικές προοπτικές για όλα τα προηγούμενα και διάφορα άλλα στοιχεία και δείκτες, βάσει των οποίων θα είναι δυνατό να διαμορφωθεί μια ικανοποιητική εικόνα των δυνατοτήτων του τμήματος για το παρόν και το μέλλον.

Εξυπακούεται ότι, τα τμήματα πρέπει να έχουν ένα ελάχιστο μέγεθος αγοράς, ώστε να συμφέρει να επιχειρηθεί η είσοδος. Εξ’άλλου υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης επιτρέπουν την κατάκτηση  μεριδίου αγοράς, από πρωτογενή ζήτηση, κατ’ευθείαν,  χωρίς «μάχη» για  απόσπαση ποσοστού από τους ανταγωνιστές. Όμως, από την άλλη, υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης κάνουν μια αγορά περισσότερο ελκυστική για κάθε επιχείρηση και φυσικά και για νέους ανταγωνιστές.

Σε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στοχεύουν σε νέες αγορές, όπως π.χ. οι ελληνικές που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στις εξαγωγές, αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουν να εντοπίσουν αγορές-θύλακες (market niches), οι οποίες χαρακτηρίζονται για το μικρό τους μέγεθος και γι’αυτό είναι πιθανό να μην έχουν προσεχθεί από μεγαλύτερους ανταγωνιστές, ώστε ο ανταγωνισμός να είναι ήπιος. Η περίπτωση αυτή θα είναι μια καλή προσέγγιση εισόδου και εδραίωσης στην αγορά. Στην περίπτωση των αγορών-θυλάκων θα επανέλθουμε πιο κάτω.

 2. Δομική ελκυστικότητα των τμημάτων (structural attractiveness)

 Είναι προφανές ότι η κατάσταση που επικρατεί από άποψη ανταγωνισμού στα τμήματα αγοράς που προέκυψαν από την τμηματοποίηση, όπως και στα κανάλια διανομής, είναι υψίστης σημασίας για την επιχείρηση.

Ποιοι ανταγωνιστές είναι εδραιωμένοι, ποιες είναι οι δυνάμεις τους, ποιες πολιτικές μάρκετινγκ εφαρμόζουν, ποια σχέση επικρατεί μεταξύ τους, ποια η συμπεριφορά τους έναντι νέων ανταγωνιστών, όπως και αν υπάρχουν έμμεσοι ανταγωνιστές (παραπλήσια προϊόντα), είναι όλα στοιχεία που πρέπει να συγκεντρωθούν, να μελετηθούν και να ληφθούν υπόψη.

Επίσης, πώς είναι η δομή του συστήματος διανομής; Πώς είναι οι σχέσεις των υφιστάμενων καναλιών διανομής με τους υπάρχοντες προμηθευτές, ποιες είναι οι απαιτήσεις τους προκειμένου για νέους προμηθευτές, πόσο εύκολη είναι η εξασφάλιση του κατάλληλου καναλιού διανομής; Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα θα είναι μεγάλης σημασίας για τον εντοπισμό του πλέον υποσχόμενου τμήματος αγοράς.

Εάν ο ανταγωνισμός είναι ήπιος σε ένα τμήμα, η αγορά του είναι προφανώς ελκυστική. Αν πρόκειται για ένα τμήμα που βρίθει από ανταγωνιστές και μάλιστα μεγαλύτερους, η επιχείρηση θα πρέπει να αγωνιστεί σκληρά για να βρει τρόπους να ξεχωρίσει, αν το μπορέσει τελικά. Λογικά, θα πρέπει μάλλον να προτιμήσει τμήματα με ήπιο ανταγωνισμό. Εάν ενεργήσει γρήγορα μπορεί να εδραιωθεί, δηλαδή να κατακτήσει ένα μερίδιο αγοράς, πριν προστεθούν άλλοι ανταγωνιστές.

3. Στόχοι και δυνατότητες της επιχείρησης

Είναι πολύ σημαντικό, η επιλογή ενός τμήματος αγοράς ως αγοράς-στόχου για το προϊόν της επιχείρησης, να βρίσκεται μέσα στα πλαίσια των στόχων και της στρατηγικής της. Πρέπει να είναι σε αρμονία και να συμβάλλει ειδικότερα στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων, στρατηγικών στόχων της επιχείρησης.

Εξ’άλλου, η προς επιλογή αγορά-στόχος πρέπει να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες, αλλά και στις δεξιότητες της επιχείρησης. Η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει όλους εκείνους τους απαραίτητους πόρους (οικονομικούς, ανθρώπινους, δεξιότητες), αλλά και την αναγκαία πληροφόρηση για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για επιτυχία στο συγκεκριμένο τμήμα αγοράς.

Πέρα όμως από τους αναγκαίους πόρους και δεξιότητες, η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει και κάποια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών της, ώστε να μπορέσει να εδραιωθεί στην συγκεκριμένη αγορά.

Εάν δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, η ανάπτυξη κατάλληλων προϊόντων και η διαμόρφωση των αναγκαίων υποστηρικτικών πολιτικών μάρκετινγκ θα είναι προβληματική και το πιο πιθανό αποτέλεσμα θα είναι πιθανά μια απογοήτευση και σπατάλη πολύτιμων πόρων.

Απόφαση για την επιλογή τμήματος αγοράς (αγοράς-στόχου)

Αφού η επιχείρηση συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για το μέγεθος, τον ρυθμό μεγέθυνσης και την δομική ελκυστικότητα των τμημάτων αγοράς που δημιουργήθηκαν με την τμηματοποίηση, θα πρέπει τώρα, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και τις δυνατότητές της, να προβεί σε μια σύγκριση μεταξύ τους, εφαρμόζοντας και ένα σύστημα βαθμολόγησης, ώστε να καταλήξει σε εκείνο με την μεγαλύτερη βαθμολογία.

Η προσέγγιση αυτού του είδους ακολουθείται κυρίως από μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι οποίες αναθέτουν, κατά κανόνα, την δουλειά αυτή σε εξειδικευμένες εταιρείες συμβούλων.  

 Η ανάλυση SWOT είναι μια μέθοδος επιχειρηματικής ανάλυσης, η οποία μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό του πλέον υποσχόμενου τμήματος αγοράς. Με την ανάλυση SWOT, όπως είναι γνωστό, εντοπίζονται οι δυνατές και οι αδύνατες πλευρές ή δυνάμεις και αδυναμίες στο εσωτερικό περιβάλλον, καθώς και οι ευκαιρίες που υπάρχουν, αλλά και οι απειλές που ελλοχεύουν στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.

Τα ευρήματα της ανάλυσης SWOT μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του πλέον υποσχόμενου τμήματος, μέσα από το «πάντρεμα» των δυνατών πλευρών της επιχείρησης με τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα διάφορα τμήματα. Το τμήμα που προσφέρει το βέλτιστο αποτέλεσμα, είναι το ζητούμενο.

Παράλληλα με τις απόλυτες, πρέπει να διερευνηθούν και οι αντίστοιχες σχετικές δυνατές και αδύνατες πλευρές ή δυνάμεις και αδυναμίες της επιχείρησης , όπως προκύπτουν από την σύγκριση με τους ανταγωνιστές. Έτσι μπορούν να εντοπισθούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για την επιχείρηση. Αν αυτή προσφέρει π.χ. καλή εξυπηρέτηση και το ίδιο κάνουν και οι ανταγωνιστές, αυτό δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  Ενώ αν η επιχείρηση προσφέρει καλύτερη εξυπηρέτηση από τους ανταγωνιστές της, τότε, ναί, αυτό είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Από την άλλη πλευρά, αν μια αδυναμία της επιχείρησης συμβαίνει να είναι αδυναμία και των ανταγωνιστών της, μπορεί η επιχείρηση με τις κατάλληλες ενέργειες και δράσεις  να την μετατρέψει σε δύναμη και άρα και σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αν βέβαια δεν πράξουν το ίδιο και οι ανταγωνιστές.

Το γενικότερο συμπέρασμα είναι ότι οι διαπιστώσεις μιας καλά μελετημένης ανάλυσης SWOT μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρηση να πάρει τις σωστές αποφάσεις για την διείσδυση και εδραίωσή της σε μια νέα αγορά.

Στην επόμενη ανάρτηση θα παρουσιάσουμε  το θέμα «Τοποθέτηση προϊόντος στην αγορά (product positioning)».

Γιάννης Παπαδημητρίου

29/01/2018

Υ.Γ.

Η παρούσα ανάρτηση, όπως και οι προηγούμενες πάνω σε θέματα μάρκετινγκ και εξαγωγών, προέρχεται από μπροσούρα-εγχειρίδιο, με θέμα «Εξαγωγές για την Μικρομεσαία Ελληνική Επιχείρηση» που επεξεργάζεται ο γράφων.

[1] Αντ’αυτού πολλές ελληνικές μικρομεσαίες, αλλά και μεγαλύτερες επιχειρήσεις που συμμετείχαν, τουλάχιστον επί εποχής μου, σε ειδικές εκθέσεις τροφίμων στην Ν. Υόρκη, π.χ. στην Fancy Food Show, ανάμεναν απλά την εκδήλωση ενδιαφέροντος κάποιου αμερικανού εισαγωγέα, πράγμα όμως πολύ δύσκολο να συμβεί, αφού οι  εισαγωγείς αυτοί ήταν απελπιστικά «φορτωμένοι» με αντιπροσωπείες άλλων ευρωπαϊκών προμηθευτών και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα ήταν διατεθειμένοι να δεχτούν καινούριους προμηθευτές. Εξυπακούεται ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις ήταν, κατά κανόνα, ελάχιστα ή καθόλου προετοιμασμένες για την αμερικανική αγορά.

[2] Βλ. Philip Kotler, Marketing Management, 6η έκδοση, Prentice Hall, Englewood Cliffs, σελ. 298

Τμηματοποίηση της αγοράς (market segmentation)

Στην προηγούμενη ανάρτησή μας, διαπιστώσαμε ότι οι επιχειρήσεις που θέλουν να κάνουν σωστή δουλειά, προχωρούν σε τμηματοποίηση των αγορών προκειμένου να εντοπίσουν την ή τις επιθυμητές ομάδες αγοραστών, τις οποίες θα στοχεύσουν για να υλοποιήσουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους.

Η διαδικασία της τμηματοποίησης περιλαμβάνει τα εξής τρία στάδια:

 • Κατάτμηση της αγοράς Στο στάδιο αυτό η επιχείρηση διαιρεί με βάση ορισμένα κριτήρια την ευρύτερη αγορά, π.χ. την αγορά της κατηγορίας του προϊόντος[1], σε τμήματα αγοραστών με διάφορα κοινά χαρακτηριστικά.
 • Επιλογή της ή των αγορών-στόχων (target market selection) Στο στάδιο αυτό ακολουθεί η επιλογή ενός ή περισσότερων τμημάτων, τα οποία η επιχείρηση θεωρεί ότι εξυπηρετούν τους στόχους της καλύτερα και επικεντρώνει το ενδιαφέρον και τις προσπάθειές της σε αυτά (τα στοχοποιεί).
 • «Τοποθέτηση» προϊόντος στην αγορά (product positioning) Τέλος, σε αυτό το στάδιο, η διαδικασία της τμηματοποίησης ολοκληρώνεται με την «τοποθέτηση» του προϊόντος στην αγορά. Με τον όρο «τοποθέτηση» νοείται η διαδικασία, κατά την οποία η επιχείρηση, στοχεύοντας να διαφοροποιηθεί έναντι του ανταγωνισμού, προσπαθεί  να εμπεδώσει στο μυαλό των αγοραστών ένα συγκεκριμένο μήνυμα που διαφοροποιεί το προϊόν της από τα αντίστοιχα των ανταγωνιστών της.

 

Κατάτμηση της αγοράς      

Με την τμηματοποίηση της αγοράς η επιχείρηση επιδιώκει την διάσπαση της ευρύτερης αγοράς ενός προϊόντος, π.χ. της αγοράς της κατηγορίας του προϊόντος σε τμήματα, δηλαδή σε ομάδες αγοραστών, οι οποίοι μοιράζονται ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά που διαφέρουν από τα χαρακτηριστικά άλλων ομάδων αγοραστών.

Η επιχείρηση με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επικεντρώσει τις προσπάθειές της σε μια ή περισσότερες ομάδες αγοραστών που θα επιλέξει. Μπορεί να μελετήσει για να καταλάβει την ή τις ομάδες αυτές καλύτερα, ώστε να προσαρμοστεί καλύτερα στις ανάγκες/επιθυμίες τους, όπως και στον τρόπο προσέγγισής τους, στοχεύοντας να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους και να καταφέρει να προτιμήσουν το δικό της ή τα δικά της προϊόντα αντί των αντίστοιχων του ανταγωνισμού.

Ελάχιστες, κυρίως μεγάλες, επιχειρήσεις στοχεύουν στο σύνολο της ευρύτερης αγοράς. Αυτές που το κάνουν, το κάνουν συνειδητά. Πρόκειται για συγκεκριμένη επιλογή πολιτικής μάρκετινγκ. Η πολιτική αυτή είναι γνωστή ως μη διαφοροποιημένο μάρκετινγκ (undifferentiated marketing). Βασικό ανταγωνιστικό επιχείρημα στην περίπτωση αυτή είναι η χαμηλή τιμή (βλ. π.χ. Lidl).

Οι περισσότερες επιχειρήσεις, μεγάλες ή μικρές, εφαρμόζουν την διαδικασία τμηματοποίησης και επικεντρώνονται στην ή στις ομάδες αγοραστών που θα επιλέξουν (differentiated marketing). 

Είναι αυτονόητο ότι η ανάγκη για την επιλογή τμήματος ή τμημάτων αγοράς είναι μεγαλύτερη προκειμένου για μικρότερες επιχειρήσεις. Είναι εξαιρετικά δύσκολο σε αυτές τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν μη διαφοροποιημένο μάρκετινγκ. Οι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές τους θα τις εξουδετερώσουν γρήγορα, με την εφαρμογή επιθετικών πολιτικών εκτόπισής τους από την  αγορά.

Η καλύτερη επιλογή λοιπόν των μικρότερων επιχειρήσεων είναι η διαδικασία της τμηματοποίησης και εξειδίκευσης σε ή μερικές ομάδες αγοραστών

Η τμηματοποίηση της αγοράς ισχύει φυσικά και για τις ξένες αγορές. Η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση που στοχεύει σε εξαγωγές θα πρέπει να φροντίσει να επιλέξει την ή τις κατάλληλες ομάδες αγοραστών στην αγορά της χώρας που επιδιώκει να εξάγει προϊόντα της. Διαφορετικά, θα κινδυνεύσει να μείνει με μόνη επιλογή να απευθυνθεί στην ευρύτερη αγορά, όπου όμως αδυνατώντας να εξειδικευτεί και να προσαρμοστεί κατάλληλα, θα καταλήξει μοιραία να ανταγωνίζεται ως μια “me too” επωνυμία, με μόνο ανταγωνιστικό επιχείρημα την χαμηλή τιμή[2].

 

Κριτήρια κατάτμησης αγορών[3]

Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν διάφορα κριτήρια για την τμηματοποίηση των αγορών, τα οποία διευρύνονται και εξειδικεύονται ανάλογα με τις ανάγκες, τις δεξιότητες και τους στόχους των επιχειρήσεων.

Η απόφαση για το ποια κριτήρια και σε ποιους συνδυασμούς θα χρησιμοποιηθούν είναι συνάρτηση σειράς παραγόντων, όπως οι επιδιωκόμενοι στόχοι, το μέγεθος της επιχείρησης και κατά συνέπεια οι οικονομικοτεχνικές της δυνάμεις, η φύση του ή των προς προώθηση προϊόντων, το ανταγωνιστικό περιβάλλον, το ευρύτερο (μάκρο) περιβάλλον κ.ά. και βέβαια προ πάντων οι ικανότητες και δεξιότητες της διοίκησης και των αρμοδίων στελεχών τους.

 

Κριτήρια για την κατάτμηση καταναλωτικών αγορών

Συνήθη κριτήρια για την τμηματοποίηση μιας καταναλωτικής αγοράς είναι τα εξής:

 • Γεωγραφικά
 • Δημογραφικά
 • Ψυχογραφικά
 • Συμπεριφοράς ως προς το προϊόν

Αναλυτικότερα:

Γεωγραφικά κριτήρια

Π.χ., περιοχή (βόρειος ή Νότιος Γερμανία, Ανατολικές, Δυτικές Πολιτείες των ΗΠΑ κ.ο.κ.), περιφέρεια, πόλη (μητροπολιτική περιοχή), πυκνότητα πληθυσμού (πόλεις, προάστια, ύπαιθρος), μέγεθος πληθυσμού, κλίμα (σημαντικό κριτήριο για μερικές μεγάλες χώρες) κ.ά.

Δημογραφικά κριτήρια

Π.χ., ηλικία, γένος, μέγεθος νοικοκυριού, οικογενειακή κατάσταση, εισόδημα, επάγγελμα,μορφωτικό επίπεδο, θρησκεία, φυλή (σημαντικό κριτήριο για χώρες, όπως π.χ. οι ΗΠΑ),  εθνικότητα, κ.ά.

Ψυχογραφικά κριτήρια 

Π.χ., τρόπος ζωής (lifestyle), δραστηριότητες, ενδιαφέροντα, γνώμη για διάφορα θέματα, αξίες (ηθικές κλπ.), προσωπικότητα, κοινωνική τάξη κ.ά.

Συμπεριφοράς ως προς το προϊόν

Π.χ., αναζήτηση πλεονεκτήματος (ποιότητα, εξυπηρέτηση, οικονομία), βαθμός χρήσης (μικρός, μέσος, μεγάλος), αφοσίωση στο προϊόν (καμιά, μέση, δυνατή, απόλυτη), ετοιμότητα για αγορά (καμιά ενημέρωση, κάποια ενημέρωση, ενημερωμένος, ενδιαφερόμενος, επιθυμεί να αγοράσει, προτίθεται να αγοράσει), τοποθέτηση έναντι του προϊόντος (ενθουσιασμένος, θετικός, αδιάφορος, αρνητικός, εχθρικός)

 

Κριτήρια για την κατάτμηση επιχειρηματικών αγορών

Για την τμηματοποίηση επιχειρηματικών αγορών (συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων) συνήθη κριτήρια για τμηματοποίηση, χωρίς και εδώ ο σχετικός κατάλογος να είναι δεδομένος, είναι τα εξής:

 • Έδρα της αγοράστριας επιχείρησης,
 • Είδος επιχείρησης (νομική μορφή, μέγεθος, κλάδος, κριτήρια πραγματοποίησης αγορών, μονάδα ή όργανο λήψης απόφασης),
 • Χαρακτηριστικά συμπεριφοράς (συχνότητα χρήσης, πιθανός πελάτης, πρώτη φορά πελάτης, τακτικός πελάτης κλπ.).
 • Αριθμός εργαζομένων
 • Τρόπος αγοράς (διαγωνισμός με κλειστές προσφορές, διαπραγματεύσεις, απ’ευθείας ανάθεση κλπ.)
 • Η ταξινόμηση SITC

Εφαρμόζοντας τα παραπάνω κριτήρια μεμονωμένα ή/και σε συνδυασμούς μπορεί η επιχείρηση να διασπάσει την συνολική αγορά, την αγορά της κατηγορίας του προϊόντος της, σε διάφορα τμήματα. Εναπόκειται στις ικανότητες της διοίκησης και των αρμόδιων στελεχών της, να επιλέξουν εκείνα τα κριτήρια και συνδυασμούς που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό ομάδων αγοραστών, για τους οποίους η επιχείρηση πιστεύει ότι αποτελούν τους πλέον πιθανούς πελάτες του προϊόντος της.

Για παράδειγμα μια μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση γυναικείων ενδυμάτων που θέλει να επεκταθεί στην αγορά των ΗΠΑ, ανάλογα με το είδος των ρούχων που παράγει, θα  επέλεγε ίσως γεωγραφικά, π.χ. βορειοανατολικές πολιτείες, δημογραφικά, π.χ. γυναίκες 30-45 ετών, εισοδηματικού επιπέδου 60-70.000 δολαρίων ετησίως και πιθανά και ψυχογραφικά κριτήρια, π.χ. γυναίκες μέσης κοινωνικής τάξης, για να καταλήξει στην επιλογή έστω ενός τμήματος, μιας ομάδας δηλαδή αμερικανίδων με τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν.

 

Το προφίλ του τμήματος αγοράς

Πολλές επιχειρήσεις, μετά την κατάτμηση της αγοράς, συντάσσουν μια περίληψη με τα χαρακτηριστικά κάθε τμήματος, το προφίλ του τμήματος (segment profile), την οποία αποτυπώνουν, κατά κανόνα, σε μορφή πίνακα.   Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει στοιχεία όπως τον αριθμό των πιθανών αγοραστών του τμήματος, τις ανάγκες/επιθυμίες τους, τις προτιμήσεις τους, την αγοραστική συμπεριφορά τους, τον ανταγωνισμό κ.ά. Σκοπός της δημιουργίας του είναι η διευκόλυνση της αποτίμησης της ελκυστικότητας των τμημάτων και η επιλογή του/των πλέον υποσχόμενων για την επιχείρηση.

Στην επόμενη ανάρτηση θα παρουσιάσουμε  το θέμα «Επιλογή της ή των αγορών-στόχων (target market selection)».

Γιάννης Παπαδημητρίου                                                                                                                      20/12/2017

Υ.Γ.                                                                                                                                                              Η παρούσα ανάρτηση, όπως και οι προηγούμενες πάνω σε θέματα μάρκετινγκ και εξαγωγών, προέρχεται από μπροσούρα-εγχειρίδιο, με θέμα «Εξαγωγές για την Μικρομεσαία Ελληνική Επιχείρηση» που επεξεργάζεται ο γράφων.

[1] Μια κατηγορία προϊόντος είναι π.χ. τα «φυτικά έλαια», υποκατηγορία είναι τα «ελαιόλαδα», υπο-υποκατηγορία είναι τα «έξτρα παρθένα ελαιόλαδα», ενώ «Λατζιμάς», «Γαία ελαιόλαδο», «Κολυμπάρι» κλπ. είναι επωνυμίες έξτρα παρθένων ελαιολάδων.        [2] Αυτή είναι, σε πολλές περιπτώσεις, η εξέλιξη με ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προσπαθούν χωρίς την απαραίτητη και κατάλληλη προετοίμασία να δραστηριοποιηθούν στις εξαγωγές.                                                                                                  [3] Βλ. Kotler Philip, Marketing Management, Prentice Hall, 6η έκδοση, σελ. 287

Tag Cloud

%d bloggers like this: